2004-2006 m. projektai

« Atgal

Elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: 2002/LT/16/P/PT/008
Projekto pavadinimas: Elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože

 

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

 

Projektas Elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože buvo Finansinio memorandumo Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas, vykdomas Lietuvos Respublikoje" dalis. Šis memorandumas taip pat apėmė projektus Geležinkelio statinių renovacija IXB geležinkelio koridoriuje (I, II, III ir IV dalys), IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas ir Telekomunikacijų sistemų modernizavimas geležinkelio ruože valstybinė siena su Latvija-Panevėžys, Radviliškis-Tauragė-Pagėgiai.

 

Buvusi signalizacijos sistema bei elektros tiekimo sistema neleido padidinti geležinkelių linijos pralaidumo bei greičio joje, sąlygojo nemažus jų priežiūros kaštus bei traukinių vėlavimus. Signalizacijos bei elektros tiekimo sistema nebuvo prijungta prie Eismo valdymo centro (EVC) Vilniuje.

Elektros tiekimas šiame ruože neatitiko signalizacijos ir iešmų poreikių elektros tiekimui.

 

 

Projekto tikslai

Finansinio memorandumo Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas, vykdomas Lietuvos Respublikoje" pagrindinis tikslas - prisidėti prie ilgalaikio Lietuvos Rytų-Vakarų geležinkelio linijų atnaujinimo. Susisiekimas su Europos geležinkelių tinklu yra ribotas dėl plačiosios vėžės, tačiau Lietuvos institucijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" siekia nacionalinį geležinkelio tinklą modernizuoti taip, kad jis atitiktų ES standartus. Projektas Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „Elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože" prisidėjo prie šio pagrindinio tikslo. Juo buvo siekiama pagerinti geležinkelių saugumą, patikimumą ir pajėgumą, tuo pačiu užtikrinant, kad infrastruktūros būklė nepablogės iki tokios, kuri trukdytų vykdyti normalią veiklą. Infrastruktūros gerinimas leido pasiekti didesnius greičius, sumažino einamuosius ir remonto kaštus, padidino saugumą.

 

Projektui skirta parama

2002 m. gruodžio 18 d. Europos Komisija savo sprendimu Nr.PH/2002/3322 dėl paramos skyrimo iš Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento IX Pan- Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas, vykdomas Lietuvos Respublikoje bei 2007 m. vasario 13 d. šio sprendimo pakeitimu Nr.K(2007)516 ir 2010 m. kovo 5 d. minėto sprendimo pakeitimu Nr.K(2010)1368 skyrė paramą IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimui: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimui Šiauliai- Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcijai, kelių atnaujinimui. Ši parama iš ES Sanglaudos fondo (anksčiau – Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas ISPA) sudarė 157.318.904,37 Lt.

Pagal pirminį EK sprendimą projektui Elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože skirta parama sudarė 98.404.800,00 Lt, numatytas finansavimas ES lėšomis - 100% projekto vertės.

Projekto Elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože statybos darbų pradžia – 2005 m. gegužės 10 d., pabaiga – 2010 m. spalio 29 d., o lėšų tinkamumo laikotarpis pagal Europos Komisijos sprendimus – nuo 2002 m. birželio 18 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

 

Projekto įgyvendinimas

Rangovas - Siemens Aktiengesellschaft (Vokietija), Siemens Osakeyhtio (Suomija) ir šios bendrovės filialas Lietuvoje.

Techninę priežiūrą vykdė - DB International GmbH ir UAB „Vilnius Consult" konsorciumas.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto Elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože metu atliktas Eismo valdymo centro (EVC) Vilniuje kontroliuojamos teritorijos išplėtimas, 15 stočių ir tarpstočių signalizacijos valdymo ir stebėjimo įrenginių modernizavimas, 5 stočių ir tarpstočių signalizacijos stebėjimo įrenginių modernizavimas, 37 pervažų signalizacijos įrenginių modernizavimas, signalizacijos įrenginių ir įrangos modernizavimas, 160 km telekomunikacijų ir technologinio ryšio modernizavimas, 6 elektros paskirstymo įrangos vienetų modernizacija, 166 km 10 kV elektros tiekimo linijos rekonstrukcija ir statyba, elektros tiekimo linijos kontrolės ir valdymo įrangos modernizavimas bei 16 vienetų rezervinio elektros tiekimo įrenginių modernizavimas ir įrengimas. Baigus projektą sudarytos sąlygos sumažinti traukinių vėlavimą, elektros energijos sunaudojimą bei eksploatacinius kaštus.
Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

 

Atnaujinta 2014-03-21