2004-2006 m. projektai

« Atgal

Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos modernizavimas įdiegiant GSM-R

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: 2005/LT/16/C/PT/001
Projekto pavadinimas: Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos modernizavimas įdiegiant GSM-R

 

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Anksčiau Lietuvos geležinkeliuose buvo naudojama linijinė radijo ryšio sistema, kuria važiuojančio lokomotyvo mašinistas susisiekdavo su traukinių tvarkdariu, stoties budėtoju ar kitų lokomotyvų mašinistais bei zoninė radijo ryšio sistema, skirta manevravimo, infrastruktūros objektų remonto, kitiems darbams. Šios sistemos neatitinko radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių reglamento, buvo nesertifikuotos, tolesnis jų naudojimas trukdė įgyvendinti Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB „Dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo" nuostatas Lietuvoje.

 

Projekto tikslai

Projekto tikslai užtikrinti ryšio sistemos atitikimą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos; užtikrinti ryšį tarp viso personalo, dirbančio su traukinių eismu, su skirtingais pirmumo lygiais, su naudotojų grupėmis, vietinę ir funkcinę informavimo sistemą, avarinius skambučius, taip užtikrinant eismo saugumą ir nelaimių prevenciją; sumažinti eismo įvykių riziką, kurių metu į aplinką gali pakliūti pavojingos medžiagos; paruošti techninius reikalavimus Europos traukinių eismo valdymo sistemos diegimui; sumažinti radijo ryšio einamuosius kaštus.

 

Projektui skirta parama

2005 m. gruodžio 15 d. Europos Komisija savo sprendimu Nr. K(2005)5711 bei 2010m. balandžio 28 d. jo pakeitimu Nr.K(2010)2921 projektui Nr.2005/LT/16/C/PT/001 „Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos modernizavimas įdiegiant GSM-R" (pagal EK sprendimus skirta parama sudarė 208.953.097,60 Lt) iš ES Sanglaudos fondo skyrė 177.610.132,96 Lt (85% projekto vertės), o Lietuvos Respublikos valstybė skyrė 31.342.964,64 Lt (15% projekto vertės) finansavimą.

Pagal 2005 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos sprendimą bei 2010 m. balandžio 28 d. jo pakeitimą Nr.K(2010)2921 projekto Nr.2005/LT/16/C/PT/001 „Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos modernizavimas įdiegiant GSM-R" statybos darbų pradžia – 2007 m. gruodžio 19 d., pabaiga – 2010 m. gruodžio 31 d., o lėšų tinkamumo laikotarpis – nuo 2005 m. rugpjūčio 16 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

 

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos modernizavimas įdiegiant GSM-R rangovas - įmonių Belam-Riga SIA ir Nortel GmbH (dabar Kapsch CarrierCom AG konsorciumas). Darbų pradžia - 2008 m. sausio 3 d., pabaiga – 2010 m. spalio 15 d.

Projekto techninę priežiūrą vykdė įmonė Systra S.A.

 

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Įgyvendinus projektą GSM-R ryšys užtikrina balsinį radijo ryšį ir duomenų, nekritinių eismo saugumui, perdavimą. Šis ryšys apima 1563,3 km geležinkelio linijų, įskaitant tarptautinius transporto koridorius, kitas tarptautines ir regionines linijas, skirstymo stočių ir uosto teritorijas, geležinkelio priežiūros ir remonto technologinius parkus bei kelius. Projekto įgyvendinimo metu taip pat įrengti 2 tinklo komutavimo centrai (centrinė įranga), įrengtos GSM-R radijo ryšio priemonės 385 lokomotyvuose, įrengtas 281 fiksuotas terminalas dispečeriniam ryšiui užtikrinti. Baigus projektą Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistema atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/16/EB "Dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos" reikalavimus. GSM-R sistema leido pilnai patenkinti Lietuvos geležinkelių radijo ryšio poreikius, padidino eismo saugumą, sudarė sąlygas plėsti ryšių paslaugų nomenklatūrą keleivių ir krovinių vežėjams, kitoms viešąja geležinkelių infrastruktūra besinaudojančioms įmonėms. Ateityje ši GSM-R sistema galės būti panaudota kaip pagrindas diegiant Europos traukinių valdymo sistemą. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę

 

Atnaujinta 2014-03-20