2004-2006 m. projektai

« Atgal

Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: 2002/LT/16/P/PT/008
Projekto pavadinimas: Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje

 

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Projektas Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje" buvo Finansinio memorandumo Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas, vykdomas Lietuvos Respublikoje" dalis. Šis memorandumas taip pat apima projektus Elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas ir Telekomunikacijų sistemų modernizavimas geležinkelio ruože valstybinė siena su Latvija-Panevėžys, Radviliškis-Tauragė-Pagėgiai.

Daugelis geležinkelio statinių (tiltai, viadukai, pralaidos ir vienas tunelis), esančių IX koridoriuje, naudojami jau 140 metų ir juos buvo būtina taisyti ir renovuoti. Atlikus nuodugnų tyrimą buvo paruoštas renovuotinų objektų prioritetinis sąrašas: 49 gelžbetoniniai tiltai, 3 gelžbetoniniai viadukai, 4 mūrinės pralaidos, 1 mūrinis viadukas, 7 metaliniai tiltai. Minėtu projektu buvo siekiama pagerinti šią situaciją: nekokybiškas metalinių tiltų nudažymas sąlygojo atvirų vietų koroziją ir sutrumpėjusį naudojimą; dauguma patikrintų metalinių tiltų buvo nepakankamos keliamosios galios; kai kurių gelžbetoninių tiltų armatūra buvo pavojingai paveikta korozijos, dėl ko mažėjo statinio laikančioji galia ir tarnavimo laikas; įprastinis defektas gelžbetoniniuose tiltuose buvo vandens pratekėjimai; daugelio gelžbetoninių tiltų ramtai ir portalinės sienos buvo nepatenkinamos būklės, pažeidimo laipsnis kai kuriuose tiltuose buvo itin pavojingas; portalinių sienų deformacijos nustatytos 1/3 gelžbetoninių tiltų; kai kurių tiltų šalitilčio bortus remontuoti buvo neekonomiška, todėl buvo nuspręsta juos pakeisti naujais.

 

Projekto tikslai

Finansinio memorandumo Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas, vykdomas Lietuvos Respublikoje" pagrindinis tikslas yra prisidėti prie ilgalaikio Lietuvos Rytų-Vakarų geležinkelio linijų atnaujinimo. Susisiekimas su Europos geležinkelių tinklu yra ribotas dėl plačiosios vėžės, tačiau Lietuvos institucijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" siekia nacionalinį geležinkelio tinklą modernizuoti taip, kad jis atitiktų ES standartus. Projektas Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje" prisidėjo prie šio pagrindinio tikslo. Jis pagerino geležinkelių saugumą, patikimumą ir pajėgumą, tuo pačiu užtikrinant, kad infrastruktūros būklė nepablogės iki tokios, kuri trukdytų vykdyti normalią veiklą. Infrastruktūros gerinimas leido pasiekti didesnius greičius, sumažino einamuosius ir remonto kaštus, padidino saugumą.

 

Projektui skirta parama

2002 m. gruodžio 18 d. Europos Komisija savo sprendimu Nr.PH/2002/3322 iš ES Sanglaudos fondo (buvęs Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas ISPA) skyrė paramą IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimui: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimui Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcijai, kelių atnaujinimui. Ši parama iš ES Sanglaudos fondo (buvęs Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas ISPA) sudarė 157.318.904,37 Lt, t.y. 36% bendros projektų vertės, kuri yra 436.996.957,74 Lt.

Projektui Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje (projekto vertė 40.856.833,93 Lt) iš ES Sanglaudos fondo (buvęs Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas ISPA) skirta 40.856.833,93 Lt (100% projekto vertės). Pagal 2002 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos sprendimą Nr.PH/2002/3322 ir 2007 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimą Nr.K(2007)516 Finansinio memorandumo Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas, vykdomas Lietuvos Respublikoje" projektų darbų pradžia - 2002 m. gruodžio 18 d., pabaiga – 2009 m. gruodžio 31 d., o lėšų tinkamumo laikotarpis – nuo 2002 m. birželio 18 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Projekto Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje statybos darbų pradžia – 2004 m. rugpjūčio 18 d., pabaiga – 2006 m. gruodžio 28 d.

 

Projekto įgyvendinimas

Projektas Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje susidėjo iš 4 dalių.

Projekto Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje I dalies Rangovas - UAB „Kauno tiltai". Renovacijos rangos darbų pabaiga - 2005 m. spalio 31 d. (neskaitant defektų ištaisymo laikotarpio).

Projekto Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje II dalies Rangovas - UAB „Alkesta". Renovacijos rangos darbų pabaiga - 2006 m. rugsėjo 6 d. (neskaitant defektų ištaisymo laikotarpio).

Projekto Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje III-IV dalių Rangovas - Rangovų grupė AB „Panevėžio keliai", UAB „Kauno tiltai", UAB „Alkesta" ir UAB „Šiaulių plentas". Renovacijos rangos darbų pabaiga - 2006 m. gruodžio 28 d. (neskaitant defektų ištaisymo laikotarpio).

Projekto Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje  techninę priežiūrą vykdė Jungtinės veiklos partneriai UAB „Ikoda", UAB „Kelvista" ir UAB „Tiltų ekspertų centras".

Projekto I dalį sudarė 15 mažų, vieno tarpatramio, gelžbetoninių tiltų, esančių IXB geležinkelio transporto koridoriaus ruože Kaišiadorys–Radviliškis, kurie buvo pakeisti plieninėmis gofruotomis pralaidomis. Projekto II dalį sudarė 15 mažų gelžbetoninių tiltų (tarpatramis iki 4,8 m), pakeistų į plienines gofruotas pralaidas, 2 gelžbetoniniai tiltai ir viena mūrinė pralaida. Antrosios dalies objektai buvo rekonstruojami keliuose Vilnius–Klaipėda – 5 tiltai, Vilnius–Kena – 7 tiltai, Kaišiadorys–Kybartai – 4 tiltai ir 1 pralaida bei 1 viadukas Kaune. Projekto III dalyje buvo rekonstruoti 4 gelžbetoniniai tiltai, 3 mūrinės pralaidos (statytos 1862 m.) ir 1 mūrinis arkinis viadukas (statytas 1875 m.). Į projekto IV dalį buvo įtraukti 6 metaliniai tiltai. Vienas jų – per Nerį Jonavoje – buvo nuvalytas ir nudažytas, likę, esantys keliuose Vilnius–Klaipėda ir Kaišiadorys – Kybartai, rekonstruoti, metalinės jų perdangos pakeistos tokiomis pat naujomis.

Įgyvendinus visus projekto etapus paaiškėjo, kad susidarė lėšų likutis. Įvertindama tai, AB "Lietuvos geležinkeliai" kreipėsi į Europos Komisiją su prašymu leisti panaudoti sutaupytas lėšas kitų IX Kretos koridoriaus geležinkelių statinių rekonstravimui. Gavus teigiamą Europos Komisijos sprendimą AB „Lietuvos geležinkeliai" pradėjo projektą IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas, kurio metu rekonstruojamas 1 metalinis ir 16 gelžbetoninių tiltų. Rangos darbus numatoma baigti 2009 m. birželio 18 d. Šis projektas yra Finansinio memorandumo 2002/LT/16/P/PT/008 projekto Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje, pagal kurį yra rekonstruojami 47 statiniai, tęsinys. 

Baigus projektą Geležinkelio statinių rekonstravimas IXB ir IXD Kretos koridoriuose Lietuvoje sudarytos sąlygos sumažinti traukinių vėlavimą bei statinių eksploatacinius kaštus. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

 

Atnaujinta 2014-03-21