2004-2006 m. projektai

« Atgal

IX Kretos koridoriaus skirstymo stočių modernizavimas

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: 2004/LT/16/C/PT/006
Projekto pavadinimas: IX Kretos koridoriaus skirstymo stočių modernizavimas

 

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Lietuvoje IX koridoriuje yra dvi veikiančios geležinkelio vagonų skirstymo stotys – Vaidotai ir Radviliškis. Pirmasis Vaidotų geležinkelio skirstymo stoties statybos etapas buvo pabaigtas 1989 m., tačiau antrasis etapas niekada nebuvo pradėtas, ir dėl naudojamos senos technologinės įrangos vykdoma veikla pasižymėjo neefektyvumu, nesaugumu ir didelėmis išlaidomis priežiūrai ir remontui.

 

Projekto tikslai

Projekto Nr.2004/LT/16/C/PT/006 „IX Kretos koridoriaus skirstymo stočių modernizavimas" tikslai – padidinti eismo saugumą, geležinkelių infrastruktūros patikimumą ir pajėgumus; užtikrinti, kad geležinkelių infrastruktūra nepasiektų tokios būklės, kai nebus galima toliau vykdyti veiklos; atnaujinant infrastruktūrą sudaryti sąlygas padidinti traukinių svorį; sumažinti eksploatavimo ir remonto išlaidas geležinkelių sektoriuje.

 

Projektui skirta parama

2004 m. gruodžio 21 d. Europos Komisija savo sprendimu Nr. K(2004)5609 projektui Nr.2004/LT/16/C/PT/006 „IX Kretos koridoriaus skirstymo stočių modernizavimas" (projekto vertė šiame EK sprendime yra  75.650.848 Lt) iš ES Sanglaudos fondo skyrė 64.303.220,8 Lt (85% projekto vertės), o Lietuvos Respublikos valstybė skyrė 9.645.742,08 Lt (12,75% projekto vertės) finansavimą. AB „Lietuvos geležinkeliai" įsipareigojo minėtam projektui skirti 1.701.885,12 Lt (2,25% projekto vertės). Projekto finansavimo perviršis, atsiradęs sudarius techninės priežiūros sutartis, sudaro 1.514.066,61 Lt ir yra finansuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai" lėšomis.

Pagal 2004 m. gruodžio 21 d. Europos Komisijos sprendimą projekto Nr. 2004/LT/16/C/PT/006 „IX Kretos koridoriaus skirstymo stočių modernizavimas" statybos darbų pradžia – 2005 m. balandžio mėn. 1 d., pabaiga – 2009 m. balandžio 29 d., o lėšų tinkamumo laikotarpis – nuo 2004 m. rugpjūčio 10 d. iki 2010 m. balandžio 30 d.

 

Projektas Nr.2004/LT/16/C/PT/006 „IX Kretos koridoriaus skirstymo stočių modernizavimas" buvo įgyvendinamas dviem etapais:

-    I etapas – modernizavimas Radviliškio skirstymo stotyje;
-    II etapas -  modernizavimas Vaidotų skirstymo stotyje.

 

Projekto įgyvendinimas

Rangovas - konsorciumas Siemens Aktiengesellschaft (vadovaujantis partneris), Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas ir Sona Praezisionsschmiede GmbH.

Techninę priežiūrą vykdė DB International GmbH filialasVilniuje.

Projekto „IX Kretos koridoriaus skirstymo stočių modernizavimas" statybos darbų pradžia – 2005 m. liepos 8 d., pabaiga – 2009 m. rugsėjo 29 d. 

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Modernizavimo projekto metu Vaidotų skirstymo stotyje atlikta: - vagonų stabdiklių pakeitimas; - tretinių stabdiklių pozicijos įrengimas tam, kad būtų atsisakyta buvusios pavojingos praktikos – rankinio darbo naudojimo, stabdant vagonus arba vagonų atkabas (reguliuojant greitį); - valdymo sistemos, teikiančios informaciją apie vagono/atkabos greitį, dydį ir svorį, riedmens buvimo vietą, stabdymo jėgą, iešmų pervedimą ir naudojamų kelių pajėgumus, įdiegimas; - geležinkelio skirstymo kelių perprofiliavimas tam, kad nuolydžiai būtų tinkami pastoviems vagonų greičiams; - kalnelio skirstymo kelyno pajėgumų padidinimas, įrengiant stabdiklius trečiajame atšakyne; - priėmimo kelyno 2 kelių pailginimas 1.050 m. ilgio traukiniams priimti; - priėmimo – išleidimo kelyno 4 kelių pailginimas 1.050 m. ilgio traukiniams priimti; - priėmimo – išleidimo kelyno 4 naujų kelių statyba 1.050 m. ilgio traukiniams priimti; - rekonstruotas elektros ūkis. Modernizavimo projekto metu Radviliškio skirstymo stotyje atlikta: - vagonų stabdiklių remontas; - kompresorių sistemos modernizavimas; - elektros tiekimo ir apšvietimo įrenginių remontas; - vandens gaudyklės įrengimas ties lietaus vandens drenažo išleidžiamąja anga; - iešmų pakeitimas; - darbuotojų aprūpinimas radijo ryšio priemonėmis. Projekto I etapo įgyvendinimo metu Radviliškio skirstymo stotyje buvo modernizuota kompresorių sistema, manevrų radijo ryšys, kapitaliai suremontuoti 2 vagonų stabdikliai ir transformatorinė bei pakeisti 2 iešmai. Projekto II etapo įgyvendinimo metu Vaidotų skirstymo stotyje 20 geležinkelio kelių buvo instaliuoti vagonų stabdikliai, 20 geležinkelio kelių buvo įdiegta automatinė valdymo sistema, priėmimo kelyne buvo pailginti 2 geležinkelio keliai, priėmimo-išleidimo kelyne pailginti 4 keliai, pastatyti 4 nauji atvykimo-išvykimo keliai, rekonstruotas elektros ūkis. Baigus projektą sudarytos sąlygos padidinti traukinių svorį, padidėjo eismo saugumas ir sumažėjo eksploatavimo bei remonto išlaidos geležinkelių sektoriuje.
Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

 

Atnaujinta 2014-03-21