2004-2006 m. projektai

« Atgal

IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: 2002/LT/16/P/PT/008
Projekto pavadinimas: IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas

 

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Projektas IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas buvo Finansinio memorandumo Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas, vykdomas Lietuvos Respublikoje" dalis. Šis memorandumas taip pat apima projektus Elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, Geležinkelio statinių renovacija IXB geležinkelio koridoriuje (I, II, III ir IV dalys) ir Telekomunikacijų sistemų modernizavimas geležinkelio ruože valstybinė siena su Latvija-Panevėžys- Radviliškis-Tauragė-Pagėgiai.

Daugelis geležinkelio statinių (tiltai, viadukai, pralaidos ir vienas tunelis), esančių IX Koridoriuje, naudojami jau 140 metų ir juos buvo būtina taisyti ir renovuoti. Atlikus nuodugnų tyrimą buvo paruoštas renovuotinų objektų prioritetinis sąrašas. Jame buvo šie renovuotini statiniai: 49 gelžbetoniniai tiltai, 3 gelžbetoniniai viadukai, 4 mūrinės pralaidos, 1 mūrinis viadukas, 7 metaliniai tiltai. Projektas IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas apėmė dalį numatytų darbų. Šiuo projektu buvo siekiama pagerinti tokią situaciją: nekokybišku metalinių tiltų nudažymu sąlygotą atvirų vietų koroziją ir sutrumpėjusį naudojimą, nepakankamą metalinių tiltų keliamąją galią, gelžbetoninių tiltų armatūros pavojingą sukorodavimą ir sumažėjusią keliamąją galią bei sutrumpėjusį tarnavimo laiką, vandens pratekėjimus, portalinių sienų pažeidimus ir deformacijas.

Daugeliu atvejų nustatytus defektus buvo neekonomiška šalinti, todėl buvo nuspręsta statinius pakeisti naujais.

Įgyvendinus visus projekto Geležinkelio statinių renovacija IXB geležinkelio koridoriuje (I, II, III ir IV dalys) etapus paaiškėjo, kad susidarė lėšų likutis. Įvertindama tai, AB "Lietuvos geležinkeliai" kreipėsi į Europos Komisiją su prašymu leisti panaudoti sutaupytas lėšas kitų IX Kretos koridoriaus geležinkelių statinių rekonstravimui. Gavus teigiamą Europos Komisijos sprendimą AB „Lietuvos geležinkeliai" pradėjo projektą IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas, kurio metu rekonstruotas 1 metalinis ir 16 gelžbetoninių tiltų.

 

Projekto tikslai

Finansinio memorandumo Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas, vykdomas Lietuvos Respublikoje" pagrindinis tikslas yra prisidėti prie ilgalaikio Lietuvos Rytų-Vakarų geležinkelio linijų atnaujinimo. Susisiekimas su Europos geležinkelių tinklu yra ribotas dėl plačiosios vėžės, tačiau Lietuvos institucijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" siekia nacionalinį geležinkelio tinklą modernizuoti taip, kad jis atitiktų ES standartus. Projektas Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas" prisidėjo prie šio pagrindinio tikslo. Jis siekė pagerinti geležinkelių saugumą, patikimumą ir pajėgumą, tuo pačiu užtikrinant, kad infrastruktūros būklė nepablogės iki tokios, kuri trukdytų vykdyti normalią veiklą. Infrastruktūros gerinimas leido pasiekti didesnius greičius, sumažino einamuosius ir remonto kaštus, padidino saugumą.

 

Projektui skirta parama

2002 m. gruodžio 18 d. Europos Komisija savo sprendimu Nr.PH/2002/3322 dėl paramos skyrimo iš Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas:elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas, vykdomas Lietuvos Respublikoje, Komisija skyrė paramą IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimui:elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimui Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcijai, kelių atnaujinimui. Ši parama iš ES Sanglaudos fondo (buvęs Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas ISPA) sudarė 157.318.904,37 Lt, t.y. 36% bendros projektų vertės (436.996.957,74 Lt).

Projektui IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas (projekto vertė 11.233.684,00 Lt) iš ES Sanglaudos fondo (buvęs Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas ISPA) skirta 7.522.000,76 Lt (66,96% projekto vertės). Likusi suma, t.y. 3.711.683,24 Lt (33,04% projekto vertės) finansuota AB „Lietuvos geležinkeliai lėšomis.

Projekto IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas statybos darbų pradžia – 2007 m. birželio 18 d., pabaiga – 2009 m. birželio 17 d., o lėšų tinkamumo laikotarpis – nuo 2002 m. birželio 18 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. 2009 m. liepos 27-31 d. Valstybinės statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos visus statinius pripažino tinkamais naudoti ir Rangovui buvo išduota darbų Atlikimo pažyma.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas rangovas - jungtinės veiklos partneriai AB „Panevėžio keliai" (atsakingoji partnerė), AB „Kauno tiltai" ir UAB „Šiaulių plentas".

Projekto techninę priežiūrą vykdė jungtinės veiklos partneriai UAB „Ikoda" (atsakingoji partnerė), UAB „Kelvista" ir UAB „Statybų techninė priežiūra".

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas metu rekonstruotas 1 metalinis tiltas, esantis ruože Vilnius–Kena, o 16 gelžbetoninių tiltų, esančių geležinkelio linijoje Kaišiadorys–Klaipėda, rekonstruoti į pralaidas. Baigus projektą buvo padidintas traukinių eismo saugumas, sudarytos sąlygos sumažinti traukinių vėlavimą bei statinių eksploatacinius kaštus.
Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

 

Atnaujinta 2014-03-21