2004-2006 m. projektai

« Atgal

Radviliškio stoties elektros tiekimo ūkio rekonstrukcija

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: 2004/LT/16/P/PT/009
Projekto pavadinimas: Radviliškio stoties elektros tiekimo ūkio rekonstrukcija

 

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Eismas IXB ir IXD geležinkelių koridoriais Lietuvoje apie 2000-uosius metus esant tuometinėms technologijoms pasiekė savo galimybių ribą. Šios galimybės galėjo būti praplėstos arba tiesiant antrąjį kelią, arba modernizuojant senąją signalizacijos sistemą, kas būtų žymiai pigiau. Tačiau tam, kad būtų galima modernizuoti signalizacijos sistemą, pirmiausiai reikėjo iš pagrindų atnaujinti telekomunikacijų sistemą, kurios pagalba būtų perduodami signalai bei modernizuoti elektros tiekimo sistemą, kuri užtikrintų naujosios signalizacijos sistemos maitinimą. Toks modernizavimas ir buvo pasirinktas siekiant priartinti IXB ir IXD geležinkelių koridorius Lietuvoje prie europinių standartų, siekiant juos padaryti saugesniais ir patikimesniais.

Projektas Radviliškio stoties elektros tiekimo ūkio rekonstrukcija prisidėjo prie minėtų geležinkelių koridorių techninės modernizacijos. Šis projektas buvo Finansinio memorandumo Nr. 2004/LT/16/P/PT/009 „Telekomunikacijų, elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas IXB ir IXD Pan-Europiniuose koridoriuose" dalis. Memorandumas taip pat apima projektus Centralizuotos traukinių kontrolės sistemos instaliavimas ir automatinės blokavimo sistemos instaliavimas 125 km Kaišiadorių-Radviliškio ruože, Elektros tiekimo linijų modernizavimas IXB geležinkelio transporto koridoriaus Kaišiadorių-Radviliškio ruože, Telekomunikacijų modernizavimas IXB Kretos koridoriuje (Vilnius-Klaipėda) ir Telekomunikacinių sistemų modernizavimas IXD geležinkelių transporto koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai.

Radviliškio geležinkelio stotis yra pagrindinė AB „Lietuvos geležinkeliai" krovinių skirstymo stotis IXB koridoriuje. Tačiau joje buvo būtina atlikti pilną 10kV ir 0,4 kV elektros paskirstymo įrengimų, taip pat elektros transformatorių pakeitimą į hermetiškus (pasenę įrengimai, pagaminti 1975-1980 m., neatitiko šiuolaikinių reikalavimų), siekiant užtikrinti nuolatinį ir patikimą elektros tiekimą į Radviliškio geležinkelio stotį. Taip pat stotyje buvo pasenęs aukštos įtampos tiekimo kabelių tinklas ir prožektorinio apšvietimo sistema, t.y. reikėjo pakeisti 953 m aukštos įtampos kabelių su daugeliu movų, o taip pat senus prožektorinio apšvietimo įrengimus trečioje stabdymo pozicijoje (pagaminta 1971 m.), kadangi nepakankamas pastarojo apšvietimo laipsnis. Pagal šį projektą atlikti darbai buvo dvejopo pobūdžio: 1) elektros tiekimo ir prožektorinio apšvietimo įrengimų, kurių pakankamai pagrįsta likusi tarnavimo ciklo trukmė, modernizavimas, siekiant toliau pratęsti tarnavimo trukmę ir 2) naujos elektros linijos ir prožektorinio apšvietimo įrengimų įdiegimas.

 

Projekto tikslai

Finansinio memorandumo Nr. 2004/LT/16/P/PT/009 „Telekomunikacijų, elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas IXB ir IXD Pan-Europiniuose koridoriuose" pagrindinis tikslas yra prisidėti prie ilgalaikio Lietuvos Rytų-Vakarų geležinkelio linijų atnaujinimo. Susisiekimas su Europos geležinkelių tinklu yra ribotas dėl plačiosios (1520mm) vėžės, tačiau Lietuvos institucijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" siekia nacionalinį geležinkelio tinklą modernizuoti taip, kad jis atitiktų ES standartus.

Projektas Nr. 2004/LT/16/P/PT/009 „Radviliškio stoties elektros tiekimo ūkio rekonstrukcija" prisidėjo prie šio pagrindinio tikslo. Jį įgyvendinant buvo siekiama padidinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, patikimumą ir pralaidumą (be investicijų į naują kelią), sumažinti eksploatacijos ir priežiūros sąnaudas geležinkelių sektoriuje, užtikrinti, kad geležinkelių infrastruktūros kokybė leistų vykdyti esamą eksploataciją bei pradėti vykdyti ES geležinkelių techninės sąveikos reikalavimus.

 

Projektui skirta parama

2004 m. balandžio 7 d. Europos Komisija savo sprendimu Nr. DL/2004/0996, su pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimu Nr.K(2006)3620, skyrė paramą Telekomunikacijų, elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimui IXB ir IXD Pan-Europiniuose geležinkelių koridoriuose Lietuvoje. Ši parama iš ES Sanglaudos fondo (anksčiau ISPA) sudarė 80.717.072,38 Lt, t.y. 60% bendros projektų vertės (tinkamų išlaidų), kuri sudarė 134.528.452,82 Lt.
Projektui Radviliškio stoties elektros tiekimo ūkio rekonstrukcija (projekto vertė 7.430.000,00 Lt) iš Sanglaudos fondo (buvęs ISPA fondas) skirta 6.060.971,09 Lt (81,57% projekto vertės). Projekto vertės dalis, viršijanti Europos Komisijos sprendimą sudarė 1.369.028,91 LT (18,43% projekto vertės) ir buvo finansuojam AB "Lietuvos geležinkeliai" lėšomis. Pagal 2004 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. DL/2004/0996, su pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimu Nr.K(2006)3620 Finansinio memorandumo Nr. 2004/LT/16/P/PT/009 „Telekomunikacijų, elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas IXB ir IXD Pan-Europiniuose koridoriuose" projektų Darbų pradžia - 2000 m. gruodžio 22 d. (Finansinio memorandumo Nr. 2000/LT/16/P/PT/004 pasirašymo data), pabaiga – 2009 m. gruodžio 31 d., o lėšų tinkamumo laikotarpis – nuo 2000  m. gruodžio 22 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Projekto Radviliškio stoties elektros tiekimo ūkio rekonstrukcija statybos Darbų pradžia – 2008 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga – 2009 m. rugsėjo 4 d.

 

Projekto įgyvendinimas

Rangovas - UAB „Elmonta". Modernizavimo rangos darbai buvo baigti 2009 m. rugsėjo 4 d. (neskaitant defektų ištaisymo laikotarpio).

Techninę priežiūrą vykdė AB „Lietuvos geležinkeliai".

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Rekonstrukcijos projekto metu buvo pertvarkytas Radviliškio stoties kaupiamojo kelyno trečios stabdymo pozicijos apšvietimas bei pakeista 953 m 10kV avarinio kabelio, atlikta 3 transformatorinių pastočių rekonstrukcija. Baigus projektą buvo padidintas geležinkelių infrastruktūros saugumas, patikimumas ir pralaidumas, sudarytos sąlygos modernizuoti signalizacijos sistemą ruože Kaišiadorys-Kybartai, padidintas traukinių eismo patikimumas, sumažinti eksploatacijos kaštai.
Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

 

Atnaujinta 2014-03-21