2004-2006 m. projektai

« Atgal

Telekomunikacijų sistemų modernizavimas geležinkelio ruože valstybinė siena su Latvija – Panevėžys - Radviliškis – Tauragė - Pagėgiai

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: 2002/LT/16/P/PT/008
Projekto pavadinimas: Telekomunikacijų sistemų modernizavimas geležinkelio ruože valstybinė siena su Latvija – Panevėžys - Radviliškis – Tauragė - Pagėgiai

 

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Projektas Telekomunikacijų sistemų modernizavimas geležinkelio ruože valstybinė siena su Latvija-Panevėžys - Radviliškis-Tauragė-Pagėgiai buvo Finansinio memorandumo Nr. 2002/LT/16/P/PT/008 „IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas" dalis. Šis memorandumas taip pat apima projektus Geležinkelio statinių renovacija IXB geležinkelio koridoriuje (I, II, III ir IV dalys), IX Kretos koridoriaus tiltų rekonstravimas ir Elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože.

Telekomunikacijų įrenginiai Kenos – Vilniaus – Kaišiadorių – Radviliškio – Šiaulių – Klaipėdos – Pagėgių, Šiaulių – Joniškio valstybinės sienos su Latvija bei Kaišiadorių – Kybartų ruožuose buvo modernizuoti 1998 – 2007 metų laikotarpyje.

Modernizuotame ruože veikę įrengimai buvo suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti prieš 20 – 40 metų, todėl buvo pasenę, jų išlaikymo kaštai buvo dideli, be to daugelis atsarginių dalių buvo nebegaminamos. Kadangi tuometinė telekomunikacijų sistema buvo technologiškai pasenusi, nepakankamo pajėgumo, ji netenkino AB „Lietuvos geležinkeliai" technologinių ir verslo poreikių. Norint įdiegti naujas signalizacijos, elektros tiekimo valdymo, informacines eismo valdymo sistemas buvo būtina instaliuoti naują telekomunikacijų sistemą, kuri gebėtų didele sparta perduoti informaciją tarp atskirų aukščiau išvardintų sistemų objektų.

 

Projekto tikslai

Finansinio memorandumo Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimas: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcija, kelių atnaujinimas" pagrindinis tikslas yra prisidėti prie ilgalaikio Lietuvos Rytų-Vakarų krypties geležinkelio linijų atnaujinimo. Susisiekimas su Europos geležinkelių tinklu yra ribotas dėl plačiosios vėžės, tačiau Lietuvos institucijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" siekia nacionalinį geležinkelio tinklą modernizuoti taip, kad jis atitiktų ES standartus.

Projektas Nr.2002/LT/16/P/PT/008 „Telekomunikacijų sistemų modernizavimas geležinkelio ruože valstybinė siena su Latvija-Panevėžys - Radviliškis-Tauragė-Pagėgiai" prisidėjo prie šio pagrindinio tikslo. Jis siekė pagerinti geležinkelių saugumą, patikimumą, tuo pačiu užtikrinant, kad infrastruktūros būklė nepablogės iki tokios, kuri trukdytų vykdyti normalią veiklą. Infrastruktūros gerinimas sumažino einamuosius ir remonto kaštus, padidino saugumą.

 

Projektui skirta parama

2002 m. gruodžio 18 d. Europos Komisija savo sprendimu Nr.PH/2002/3322 dėl paramos skyrimo iš Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento skyrė paramą IX Pan-Europinio transporto koridoriaus geležinkelio atnaujinimui: elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimui Šiauliai-Klaipėda ruože, geležinkelio statinių rekonstrukcijai, kelių atnaujinimui. Ši parama iš ES Sanglaudos fondo (anksčiau – Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas ISPA) sudarė 157.318.904,37 Lt.

Projektui Telekomunikacijų sistemų modernizavimas geležinkelio ruože valstybinė siena su Latvija-Panevėžys - Radviliškis-Tauragė-Pagėgiai (projekto vertė 24.424.731,04 Lt) iš Sanglaudos fondo (buvęs Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentas ISPA) buvo skirta 16.175.474,00 Lt (66,23% projekto vertės). Likusi suma, t.y. 8.249.257,04 Lt (33,77% projekto vertės) finansuota AB „Lietuvos geležinkeliai lėšomis.

Projekto Telekomunikacijų sistemų modernizavimas geležinkelio ruože valstybinė siena su Latvija-Panevėžys - Radviliškis-Tauragė-Pagėgiai darbų pradžia pagal rangos darbų sutartį – 2007 m. balandžio 19 d., pabaiga – 2009 m. balandžio 18 d., o lėšų tinkamumo laikotarpis pagal Europos Komisijos sprendimus – nuo 2002 m. birželio 18 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Defektų ištaisymo laikotarpis – iki 2009 m. balandžio 19 d.

 

Projekto įgyvendinimas

Rangovas – jungtinės veiklos sutartimi susivienijusi grupė Belam-Riga, SIA ir UAB „Fima".

Techninę priežiūrą vykdė - jungtinės veiklos sutartimi susivieniję partneriai UAB „Optimalus ryšys" ir UAB „Telekonta".

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Įgyvendinant projektą Telekomunikacijų sistemų modernizavimas geležinkelio ruože valstybinė siena su Latvija-Panevėžys - Radviliškis-Tauragė-Pagėgiai buvo suprojektuotos ir įdiegtos naujos telekomunikacijų sistemos, įrenginiai testuoti ir priimti naudoti. Šio projekto metu apie 311 km ruože nutiesta apie 1100 km šviesolaidinio ir varinio kabelio, 14 stočių sumontuota bendrojo ir technologinio ryšio. perdavimo įranga bei skaitmeninės telefonų stotys. 2009 m. lapkričio 6 d. Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie susisiekimo ministerijos paskirta komisija šviesolaidinio ir varinio kabelio telekomunikacijų liniją pripažino tinkama naudoti. Nauji įrengimai yra patikimesni, užtikrina aukštesnį saugumo lygį, sumažina priežiūros poreikį.
Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

 

Atnaujinta 2014-03-21