2004-2006 m. projektai

« Atgal

Telekomunikacinių sistemų modernizavimas IXD geležinkelių transporto koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: 2004/LT/16/P/PT/009
Projekto pavadinimas: Telekomunikacinių sistemų modernizavimas IXD geležinkelių transporto koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai

 

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Eismas IXB ir IXD geležinkelių koridoriais Lietuvoje apie 2000-uosius metus esant tuometinėms technologijoms pasiekė savo galimybių ribą. Šios galimybės galėjo būti praplėstos arba tiesiant antrąjį kelią, arba modernizuojant senąją signalizacijos sistemą, kas būtų žymiai pigiau. Tačiau tam, kad būtų galima modernizuoti signalizacijos sistemą, pirmiausiai reikėjo iš pagrindų atnaujinti telekomunikacijų sistemą, kurios pagalba būtų perduodami signalai bei modernizuoti elektros tiekimo sistemą, kuri užtikrintų naujosios signalizacijos sistemos maitinimą. Toks modernizavimas ir buvo pasirinktas siekiant priartinti IXB ir IXD geležinkelių koridorius Lietuvoje prie europinių standartų, siekiant juos padaryti saugesniais ir patikimesniais.

Projektas Telekomunikacinių sistemų modernizavimas IXD geležinkelių transporto koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai prisidėjo prie minėtų geležinkelių koridorių techninės modernizacijos. Minėtas projektas buvo Finansinio memorandumo Nr. 2004/LT/16/P/PT/009 „Telekomunikacijų, elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas IXB ir IXD Pan-Europiniuose koridoriuose" dalis. Šis memorandumas taip pat apima projektus Centralizuotos traukinių kontrolės sistemos instaliavimas ir automatinės blokavimo sistemos instaliavimas 125 km Kaišiadorių-Radviliškio ruože, Elektros tiekimo linijų modernizavimas IXB geležinkelio transporto koridoriaus Kaišiadorių-Radviliškio ruože, Telekomunikacijų modernizavimas IXB Kretos koridoriuje (Vilnius-Klaipėda) ir Radviliškio stoties elektros tiekimo ūkio rekonstrukcija.

Iki projekto Telekomunikacinių sistemų modernizavimas IXD geležinkelių transporto koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai pradžios telekomunikacijų sistema šiame ruože buvo techniškai atsilikusi, visiškai išnaudojusi savo resursus, todėl dalinis jos modernizavimas jau buvo neįmanomas. Kita problema – dėl  įrangos senumo (apie 30 – 40 metų) dažni įrangos gedimai ir atsarginių dalių trūkumo dideli eksploataciniai kaštai. Siekiant pagerinti susidariusią padėtį, buvo būtina instaliuoti šviesolaidinio kabelio telekomunikacijų liniją, skaitmeninę duomenų perdavimo ir telefonų komutacinę įrangą bei telekomunikacinio tinklo valdymo sistemas.

 

Projekto tikslai

Finansinio memorandumo Nr. 2004/LT/16/P/PT/009 „Telekomunikacijų, elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas IXB ir IXD Pan-Europiniuose koridoriuose" pagrindinis tikslas yra prisidėti prie ilgalaikio Lietuvos Rytų-Vakarų geležinkelio linijų atnaujinimo. Susisiekimas su Europos geležinkelių tinklu yra ribotas dėl plačiosios (1520mm) vėžės, tačiau Lietuvos institucijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" siekia nacionalinį geležinkelio tinklą modernizuoti taip, kad jis atitiktų ES standartus.

Projektas Nr. 2004/LT/16/P/PT/009 „Telekomunikacinių sistemų modernizavimas IXD geležinkelių transporto koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai" prisidėjo prie šio pagrindinio tikslo. Jį įgyvendinant buvo siekiama padidinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, patikimumą ir pralaidumą (be investicijų į naują kelią), sumažinti eksploatacijos ir priežiūros sąnaudas geležinkelių sektoriuje, užtikrinti, kad geležinkelių infrastruktūros kokybė leistų vykdyti esamą eksploataciją bei pradėti vykdyti ES geležinkelių techninės sąveikos reikalavimus.

 

Projektui skirta parama

2004 m. balandžio 7 d. Europos Komisija savo sprendimu Nr. DL/2004/0996, su pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimu Nr.K(2006)3620, skyrė paramą Telekomunikacijų, elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimui IXB ir IXD Pan-Europiniuose geležinkelių koridoriuose Lietuvoje. Ši parama iš ES Sanglaudos fondo (anksčiau ISPA) sudarė 80.717.072,38 Lt, t.y. 60% bendros projektų vertės (tinkamų išlaidų), kuri sudarė 134.528.452,82 Lt.

Projektui Telekomunikacinių sistemų modernizavimas IXD geležinkelių transporto koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai (projekto vertė 14.416.299,2 Lt) iš Sanglaudos fondo (buvęs ISPA fondas) skirta 14.416.299,2 Lt (100% projekto vertės). Pagal 2004 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. DL/2004/0996, su pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimu Nr.K(2006)3620 Finansinio memorandumo Nr. 2004/LT/16/P/PT/009 „Telekomunikacijų, elektros tiekimo ir signalizacijos modernizavimas IXB ir IXD Pan-Europiniuose koridoriuose" projektų Darbų pradžia - 2000 m. gruodžio 22 d. (Finansinio memorandumo Nr. 2000/LT/16/P/PT/004 pasirašymo data), pabaiga – 2009 m. gruodžio 31 d., o lėšų tinkamumo laikotarpis – nuo 2000  m. gruodžio 22 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Projekto Telekomunikacinių sistemų modernizavimas IXD geležinkelių transporto koridoriaus ruože Kaišiadorys-Kybartai statybos Darbų pradžia – 2005 m. rugpjūčio 23 d., pabaiga – 2007 m. vasario 23 d.

 

Projekto įgyvendinimas

Rangovas - Jungtinės veiklos sutartimi susivienijusia grupė Belam-Riga, SIA ir UAB „Fima". Modernizavimo rangos darbai baigti 2007 m. vasario 23 d. (neskaitant defektų ištaisymo laikotarpio).

Techninę priežiūrą vykdė Omnitele Ltd./JP Epstar Ltd konsorciumas.

Projekto įgyvendinimo priemonės

Modernizavimo projekto metu buvo paklota 167.100 m šviesolaidinio kabelio, įrengta 26 vienetai perdavimo įrangos,  24 PBX žinybinės telefono stotys, 4 tinklo valdymo sistemos ir terminalai.

Baigus projektą padidintas geležinkelių infrastruktūros saugumas, patikimumas ir pralaidumas, sudarytos sąlygos modernizuoti signalizacijos sistemą ruože Kaišiadorys-Kybartai, padidintas traukinių eismo patikimumas, sumažinti eksploatacijos kaštai.


Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

 

Atnaujinta 2014-03-21