2007-2013 m. projektai

« Atgal

Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda-Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-4.4-SМ-01-V-02-004
Projekto pavadinimas: Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda-Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija
Projekto veiklos: Projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra
Akmeninių - arkinių tiltų rekonstrukcija
Akmeninių - arkinių tiltų rekonstrukcijos techninė priežiūra
Metalinių tiltų rekonstrukcija
Metalinių tiltų rekonstrukcijos techninė priežiūra
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2007 – 2013 metai

 

   Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-209 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SМ-01-V priemonė ,,Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas" geležinkelių transporto valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-4.4-SМ-01-V-02 patvirtinimo".

   Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3-463 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SМ-01-V priemonė ,,Valstybinė reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas" skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

Veiksmų programa: VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-4 Esminė ekonominė infrastruktūra;

Uždavinys: VP2-4.4 Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas;

Priemonė: VP2-4.4-SM-01-V Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

   Atlikus galimybių studiją, nustatyta, kad linija yra svarbi Lietuvos ekonomikai, bet ji yra kritinės būklės (traukinių greičiai siekia pusę arba kiek daugiau nei pusę nustatytos kelio kategorijos greičio), beveik visi tiltai yra kritinės būklės, yra mažas traukinių pralaidumas, būtinas kelio statinių kapitalinis remontas. Įgyvendinant šį projektą numatoma rekonstruoti keturis blogiausios būklės tiltus: akmeninį arkinį tiltą 10+473 km (rekonstruojamo tilto ilgis - 41,3 m) per Smeltalės upę, metalinį tiltą 24+628 km (rekonstruojamo tilto ilgis - 72,48 m) per Perkasos upę, metalinį tiltą 27+566 km (rekonstruojamo tilto ilgis - 55,9 m) per Veiviržo upę, akmeninį arkinį tiltą 50+717 km (rekonstruojamo tilto ilgis - 82,9 m ) per Šyšos upę. Visi rekonstruojami tiltai pastatyti 1873 - 1875 metais.

 

Projekto tikslai

   Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, padidės pralaidumas bei vidutiniai ir maksimalūs greičiai, bus taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažės avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, pagerės susisiekimas, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas.

 

Projektui skirta parama

   2010 m. liepos 7 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-101 projektui Nr. VP2-4.4-SМ-01-V-02-004 „Jungiamosios geležinkelio linijos Klaipėda-Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2400238.48 Eur, AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 2040202.71 Eur. Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 360035.77 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai" įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

   Pagal 2010 m. liepos 7 d.. sutartį Nr. 1F-101 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2007 m. rugpjūčio 21 d., o pabaiga - 2013 m. balandžio 30 d. iki kurios pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projekto įgyvendinimas

   Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.5・55.6, 55.8, 58.3) ir priedo 27 punktą. Projektas finansuojamas ES paramos lėšomis, Europos investicijų banko paskola, netinkamos išlaidos padengtos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

   Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdoma rekonstrukcija, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai・.

   Naudos gavėjai:

Vidaus - AB "Lietuvos geležinkeliai".

Išorės - vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

   Pareiškėjas atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas naudojimas pareiškėjo lėšomis, turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

   2007-08-21 ir 2008-08-12 pasirašytos akmeninių arkinių tiltų projektavimo paslaugų sutartys. 2009 metais atlikti akmeninių - arkinių tiltų techniniai projektai, jų ekspertizė. 2010-02-03 ir 2010-02-04 pasirašytos akmeninių arkinių tiltų rekonstrukcijos rangos ir techninės priežiūros sutartys. 2010-03-02 paskelbta rangos pradžia. 2010-02-04 pasirašyta metalinių tiltų projektavimo paslaugų sutartis.

   Akmeninis arkinis tiltas per Smeltalės upę 10+473 ir per Šyšos upę 50+717:

2007-08-21 ir 2008-08-12 pasirašytos akmeninių arkinių tiltų projektavimo paslaugų sutartys. 2009 metais atlikti akmeninių - arkinių tiltų techniniai projektai, jų ekspertizė. 2010-02-03 ir 2010-02-04 pasirašytos akmeninių arkinių tiltų rekonstrukcijos rangos ir techninės priežiūros sutartys. 2010-03-02 paskelbta rangos pradžia. Darbai užbaigti 2011 metų IV ketv. Darbų vykdymo priežiūra buvo vykdoma pagal pasirašytas tiltų projektavimo sutartis.

Tilto per Smeltalės upę ilgis - 41,3 m., plotis - 8,19 m., adresas - Klaipėda, Rimkų g., statybos rūšis - statinio rekonstravimas. Numatyti pagrindiniai darbai: esamų konstrukcijų ardymas ir naujų įrengimas; plytų ir akmens mūro ardymo ir atstatymo darbai; prietilčių kūgių įrengimas.

Tilto per Šyšos upę ilgis - 82,88 m., plotis - 8,28 m., adresas - Šilutės raj., Šilutės miestas, statybos rūšis - statinio rekonstravimas. Numatyti pagrindiniai darbai: esamų konstrukcijų ardymas ir naujų įrengimas; plytų ir akmens mūro ardymo ir atstatymo darbai; prietilčių kūgių įrengimas.

   Metaliniai tiltai per Perkasos upę 24+628 ir per Veiviržo upę 27+566:

2010-02-03 pasirašyta metalinių tiltų projektavimo paslaugų sutartis. 2010 metais atlikti šių tiltų techniniai projektai, jų ekspertizė. 2011 m. II ketv. pasirašytos metalinių tiltų rekonstrukcijos rangos ir techninės priežiūros sutartys. Darbai užbaigti 2012 metų IV ketv. Darbų vykdymo priežiūra buvo vykdoma pagal pasirašytą tiltų projektavimo sutartį.

Tilto per Perkasos upę ilgis - 72,48 m., adresas - tarpstotis Rimkai - Vilkyčiai, Klaipėdos raj., statybos rūšis - statinio rekonstravimas. Numatyti pagrindiniai darbai buvo nurodyti techninėje užduotyje projektavimui.

Tilto per Veiviržo upę ilgis - 55,9 m., adresas - tarpstotis Rimkai - Vilkyčiai, Šilutės raj, statybos rūšis - statinio rekonstravimas. Numatyti pagrindiniai darbai buvo nurodyti techninėje užduotyje projektavimui.

 

Atnaujinta 2021-02-01