Vadovaujantys darbuotojai

Vytis Žalimas

AB „LTG Infra“ generalinis direktorius

Arvydas Dveilys 

AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovas 

Tomas Jonikaitis

AB „LTG Infra“ Eismo valdymo vadovas 

Arvydas Dveilys 

l.e.p. AB „LTG Infra“  Kokybės ir saugos vadovas 

Egidijus Dargevičius

AB „LTG Infra“  Infrastruktūros paslaugų vadovas 

Ramūnas Dokšas

l.e.p. AB „LTG Infra  Strategijos ir valdymo vadovas

Raimondas Zemikas

AB „LTG Infra“  Projektų valdymo vadovas 

Ramūnas Dokšas

AB „LTG Infra“  Terminalų valdymo ir plėtros vadovas 

Dovydas Palaima

AB „LTG Infra“  „Rail Baltica“ valdymo vadovas