Didžiagabaričio transporto/ krovinio vežimo sąlygų suderinimas, leidimo išdavimas, stebėsena kertant vieną pervažą

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vnt.

Kaina EUR be PVM*

1.

Didžiagabaričio transporto/krovinio vežimo sąlygų suderinimas, kertant vieną pervažą**

leidimas

20,00

2.

Didžiagabaričio transporto/krovinio vežimo stebėjimas**

paslauga

60,00

**Galimas vienkartinis paslaugų užsakymas   

Projektų koordinatorius: Erikas Jankovskis mob. tel.: +370 61855370, el. paštas: [email protected]