D.U.K

Geležinkelių paslaugų įrenginiai

Kur skelbiami visų geležinkelių paslaugų įrenginių (GPĮ) operatorių aprašai?  

Ar reikia skelbti, viešinti geležinkelių paslaugų įrenginio aprašą? 

Kada reikia pateikti GPĮ aprašus paskelbimui Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo (AB „LTG Infra“) svetainėje?

Kokia sutartis turi būti sudaroma, jei geležinkelio stoties keliuose atliekami manevravimo darbai? 

Kur kreiptis norint sudaryti paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį?

Kokius dokumentus reikia pateikti norint sudaryti paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį? 

Kokiam laikotarpiui gali būti sudaroma paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartis? 

Koks yra tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpis? 

Kaip užsisakyti paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartyje nurodytą paslaugą? 

Kur galima rasti geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų paslaugų teikimo taisykles ir tvarką? 

Kur galima rasti tipinę paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutarties formą?

Kur galima rasti prašymo užsisakyti paslaugas formą? 

Prieš kiek laiko reikia pateikti prašymą sudaryti paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį? 

Ar paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartyje nurodomi vagonų varymo grafikai?  

Ar galima pasirašyti paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį neturint saugos sertifikato? 

Geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų paslaugų apmokestinimas, įkainiai

Kur galima rasti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo (AB „LTG Infra“) geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų paslaugų tarifus, sąrašą? 

Kur galima rasti informaciją apie geležinkelių paslaugų įrenginiais teikiamų paslaugų apmokestinimą ir geležinkelių paslaugų įrenginių įkainius

Minimalaus prieigos paketo paslaugos

Minimalaus prieigos paketo paslaugų sąrašas, apmokestinimas, tarifai

Kur galima rasti informaciją apie minimalaus prieigos paketo teikiamų paslaugų apmokestinimą ir kainodarą?

Kur galima rasti minimalaus prieigos paketo teikiamų paslaugų tarifus? 

Koks yra tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpis? 

Kur galima rasti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamų minimalaus prieigos paketo paslaugų sąrašą?

Naudojimasis viešąja geležinkelių infrastruktūra, sutarties sudarymas

Kas turi teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra ir gauti ir (ar) naudotis viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais?

Kokias sąlygas turi atitikti geležinkelio įmonė (vežėjas) ir (ar) įmonė, kuri važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, norėdama įgyti teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra? 

Kur galima rasti Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties tipinę formą?

Prieš kiek laiko reikia pateikti prašymą sudaryti Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį ir kokių dokumentų reikia šios sutarties sudarymui?

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimas, atsisakymas

Kokia tvarka yra skiriami viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai?

Kiek pajėgumų galima prašyti?

Kokiam laikotarpiui skiriami pajėgumai?

Ar galima atsisakyti skirtų pajėgumų?

Ar galima pakeisti skirtus infrastruktūros pajėgumus?

Geležinkelių riedmenų naudojimas viešojoje geležinkelių infrastruktūroje

Ar geležinkelio įmonė (vežėjas) ir (ar) įmonės, kuri važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, sudariusi su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį, ir kuriai skirti pajėgumai, turi teisę naudoti kitus geležinkelių riedmenis nei buvo nurodyti paraiškoje skirti pajėgumus ar paskutinės minutės paraiškoje?

Sauga

Kaip galime gauti aktą-leidimą darbams AB „LTG Infra“ teritorijoje?

Per kiek laiko išduodamas aktas–leidimas?

Kokius dokumentus turi pateikti tiekėjas/rangovas siekiantis gauti aktąleidimą darbams „LTG Infra teritorijoje?

Ar išduodamas aktas-leidimas tiekėjo/rangovo subrangovui?

Ar pratęsiami aktai-leidimai?

Aukcionai

Ar bus grąžintas garantinis įnašas, jei aukcione nepavyks laimėti?

Laimėjau aukcioną, tačiau dėl pasikeitusių aplinkybių nutariau nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties arba atsiimti turto. Kas nutiks tokiu atveju?

Per kiek laiko po aukciono turi būti visiškai atsiskaityta už turtą?

Per kiek laiko po aukciono reikia pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį?

Per kiek laiko po aukciono reikia atsiimti įsigytą turtą?

Ar pirkimo-pardavimo sutartis gali būti pasirašyta elektroniniu parašu?