Geležinkelio paslaugų įrenginiai (GPĮ)

Geležinkelių paslaugų įrenginys (GPĮ) yra įrenginys, įskaitant žemės sklypą, įrangą ir statinį, kuris visas arba iš dalies buvo specialiai paruoštas, kad būtų galima teikti vieną ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų.
Bendrovė „LTG Infra“ ir kiti geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai valdo geležinkelių paslaugų įrenginius ir (ar) geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikia vieną ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų. Paslaugos teikiamos pagal nustatytus GPĮ įkainius.