Minimalusis prieigos paketas (MPP)

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas teikia minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugas. Minimalaus prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugas sudaro:

  • prašymų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus tvarkymas;
  • teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra pagal paskirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, taip pat iešmais, keleiviniais peronais, elektros energijos tiekimo įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo atveju, kai yra tokie įrenginiai, suteikimas;
  • traukinių eismo valdymas, kuris apima ir signalizavimą, reguliavimą, traukinių eismo tvarkymą; informacijos apie traukinių judėjimą, taip pat visos kitos informacijos, reikalingos norint pradėti teikti paslaugą arba paslaugai, kuriai buvo skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, teikti, perdavimas ir teikimas.