Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai skiriami pagal pareiškėjų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui (AB „LTG Infra“) pateiktas paraiškas (taip pat ir pavėluotai pateiktas paraiškas) skirti pajėgumų ir (ar) paskutinės minutės paraiškas, kurios teikiamos Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose nustatyta tvarka. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai skiriami ne ilgesniam kaip vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui.

Dokumentai pateikiami per InfraGo savitarną.

Svarbiausios datos ir terminai

Su pajėgumų naudojimu susijusi informacija

Laisvi viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai 

Patvirtinti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų apribojimai (eismo pertraukų ataskaita)

Planuojami laikinieji viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų apribojimai 

Perpildyta viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis 

Dokumentai

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų analizė

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimo planas 

Vėlavusių ir atšauktų traukinių pagal priežastis ataskaitos