MPP paslaugos: užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą ir kitų užmokesčių tarifai

Bendrovė „LTG Infra“ teikia minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo (MPP) paslaugas. Viešosios geležinkelių infrastruktūros užmokesčiai už MPP paslaugas apskaičiuojami pagal nustatytus užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą tarifus.