„LTG Infra“, būdama atsakinga už efektyvų viešosios geležinkelių infrastruktūros funkcionavimą, jos priežiūrą, modernizavimą, tvarią plėtrą bei visų eismo dalyvių saugumą, aktyviai bendrauja ir konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis – viešosios geležinkelių infrastruktūros naudotojais, vežėjais, bendruomenėmis, valstybės institucijomis – dėl pajėgumų užtikrinimo, naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų, poreikių infrastruktūros ir paslaugų kokybei.

Vykstančios konsultacijos

Šiuo metu nėra vykstančių viešųjų konsultacijų.

Pasibaigusios konsultacijos

2023 m. 

2022 m. 

Konsultavimosi taisyklės