VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS 2022–2023 METŲ TARNYBINIO TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIO TINKLO NUOSTATŲ PAKEITIMO PROJEKTAS  

Vadovaudamasis Konsultavimosi su geležinkelio įmonėmis (vežėjais), pareiškėjais ir kitais asmenimis taisyklių, patvirtintų AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra” generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. ĮS(LGI)-138, nustatyta tvarka, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas AB „LTG Infra” (toliau – Valdytojas) teikia viešajai konsultacijai Tinklo nuostatų pakeitimo įsakymo projektą.

Konsultacijos pradžia: 2022 m. gruodžio 2 d.

Pastabas/pasiūlymus teikti iki: 2022 m. gruodžio 7 d.

Kontaktinio asmuo, kilus klausimams: Justina Satkūnė, AB „LTG Infra” Reguliuojamos paslaugos, vyr. specialistė, el. paštas [email protected]

Vadovaudamasis Konsultavimosi su geležinkelio įmonėmis (vežėjais), pareiškėjais ir kitais asmenimis taisyklių, patvirtintų AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. ĮS(LGI)-138, nustatyta tvarka, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas AB „LTG Infra" (toliau – Valdytojas) teikia viešajai konsultacijai Tinklo nuostatų pakeitimo įsakymo projektą.
Atsižvelgiant į GTK pakeitimus, Tinklo nuostatuose patikslintos Geležinkelio įmonės (vežėjo) ir Remonto įmonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sumos draudžiamiesiems įvykiams. Įdiegus Valdytojo naująjį elektroninių paslaugų portalą „InfraGo" (toliau – „InfraGo"), patikslinta: paskutinės minutės paraiškų pateikimo ir skirtų viešosios infrastruktūros pajėgumų atsisakymo per „InfraGo" tvarka bei susijusios nuostatos.
Tinklo nuostatų 5.7 punkte pateikta Informacija apie Užmokesčio taisyklių pakeitimą, kuris 2023-2024 m. TTT sąlygos apmokestinimo sistemos pokyčius. Atsižvelgiant į planuojamą apmokestinimo sistemos pakeitimą, pateikta informacija apie papildomus duomenis, kuriuos geležinkelio įmonės (vežėjai) bus prašomi pateikti, bei pateiktas segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašas, kuris bus taikomas 2023-2024 m. TTT.
Tinklo nuostatuose taip pat patikslinta ir kita informacija, bei ištaisyti pastebėti redakcinio pobūdžio netikslumai.
Tinklo nuostatuose atnaujinti Tinklo nuostatų priedai: 1 priedas – Infrastruktūros tinklo žemėlapis, 10 priedas „Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, pavėluotai pateiktos paraiškos ir paskutinės minutės paraiškos forma. Taip pat patikslinti Tinklo nuostatų: 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 17 priedas. Tinklo nuostatai papildyti nauju 21 priedu „Vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų išskyrimo ir šiuose segmentuose veiklą vykdančių geležinkelio įmonių (vežėjų) galimybės mokėti antkainius vertinimo ir nustatymo metodika (Išrašas)" ir 22 priedu „Vežimų geležinkelių transportu rinkos segmentų sąrašas, taikomas 2023-2024 m. TTT".