Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų projektas

AB „LTG Infra“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 244 straipsnio 1 dalimi, parengė ir skelbia Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu tinklo nuostatų projektą derinti suinteresuotiesiems asmenims.

Konsultacijos pradžia: 2023 m. spalio 17 d.

Pastabas/pasiūlymus teikti iki: 2023 m. lapkričio 17 d.

Kontaktinis asmuo, kilus klausimams: Justina Satkūnė, AB „LTG Infra“ Reguliuojamos paslaugos, vyr. specialistė, el. paštas [email protected]

AB „LTG Infra“ (toliau – Valdytojas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 244 straipsnio 1 dalimi, parengė ir skelbia Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu tinklo nuostatų projektą (toliau – Tinklo nuostatų projektas) derinti suinteresuotiesiems asmenims.

Tinklo nuostatų projekte atnaujintas Tinklo nuostatų 4.3. punktas „Laikinieji apribojimai, traukinio linijų, ir (ar) laiko intervalų rezervavimo tvarka“, detalizuojant traukinio linijų, būtinų nuvykti į Infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, rezervavimo tvarka, taip pat patikslinta laiko intervalų rezervavimo ir skyrimo tvarka. Patikslintas Tinklo nuostatų 4.5. punktas „Pajėgumų skyrimo procesas“, detalizuotas pajėgumų skyrimo proceso aprašymas. Nuosekliai sudėstyti paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus teikimo, vertinimo, tarnybinio traukinių tvarkaraščio rengimo, sprendimų skirti pajėgumus ar jų neskirti priėmimo procesai; pavėluotų paraiškų, paskutinės minutės paraiškų vertinimo ir skyrimo ar atsisakymo skirti procesai; patikslinta Pareiškėjų pateiktų paraiškų derinimo procedūra.

Tinklo nuostatų projektas suderintas su Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2023–2024 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų pakeitimo projektu, kuris buvo paskelbtas viešai konsultacijai 2023 m. spalio 12 d.