Užmokesčių įmokų tarifų ir įkainių projektai

Nurodytų užmokesčių įmokų tarifų ir įkainių projektai skelbiami suinteresuotiesiems asmenims susipažinti ir informuojant, kad užtikrinat aukščiau nurodyto reglamentavimo įgyvendinimą, šie tarifai ir įkainiai bus patvirtinti ir paskelbti šių metų gruodžio 14 d.

Konsultacijos pradžia: 2023 m. gruodžio 5 d.

Pastabas/pasiūlymus teikti iki: 2023 m. gruodžio 13 d.

Kontaktinio asmuo, kilus klausimams: Daiva Rūkienė, mob. tel. +370 679 96528,
el. paštas [email protected]

AB „LTG Infra“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso:

i) 25 straipsnio 7 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą, užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklėmis, apskaičiavo užmokesčio už minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo bei užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti įmokų tarifus, taikytinus 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu (priedas 1);

ii) 304 straipsnio 1 dalimi, apskaičiavo užmokesčių už naudojimąsi AB „LTG Infra“ valdomais atitinkamais geležinkelių paslaugų įrenginiais įkainius, taikytinus 2024–2025 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu (priedas 2).