Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo ir vykdymo taisyklių projektas

Konsultacijos pradžia: 2024 m. kovo 1 d.

Pastabas/pasiūlymus teikti iki: 2024 m. kovo 29 d.

Kontaktinio asmuo: Mindaugas Jatautas, AB „LTG Infra“ Eismo planavimas, komandos vadovas, el. paštas [email protected]

AB „LTG Infra“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 3 straipsnio 51 dalimi ir 24 straipsnio 1 dalies 1 punktu, parengė ir skelbia šiuo metu taikomų Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo ir vykdymo taisyklių (toliau – Taisyklės) naują redakciją derinti suinteresuotiesiems asmenims.

Taisyklėse patikslinta paraiškų suteikti geležinkelių transporto eismo pertrauką pateikimo, šių paraiškų nagrinėjimo, sprendimų dėl geležinkelių transporto eismo pertraukų (toliau – eismo pertraukos) priėmimo, pranešimų apie eismo pertraukos suteikimą pateikimo ir eismo pertraukų vykdymo tvarką siekiant:

(1) šią tvarką suderinti su GTK 299 straipsnio 4 dalies reikalavimais, taikytinais skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų pakeitimui ir panaikinimui, kuomet toliau nurodytais atvejais yra būtinas eismo pertraukų suteikimas, t. y.:
- skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai reikalingi viešosios geležinkelių infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbams, kuriuos vėluojama atlikti, o tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje numatytas ir (ar) susisiekimo ministro nustatyta tvarka paskelbtas šių darbų atlikimo terminas yra pasibaigęs;
- geležinkelių transporto eismas sutrinka dėl šio GTK 298 straipsnyje nurodytų priežasčių;

(2) šioje tvarkoje įvertinti AB „LTG Infra“ veiklos organizavimo pokyčius bei aktualią organizacinę struktūrą.