AB „LTG Infra" valdo AB „Lietuvos geležinkeliai", kuriai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų (akcijų nominalių verčių suma -           654 928 000 EUR).  Daugiau informacijos: AB „LTG Infra" įstatuose.

AB „LTG Infra" tikslai:

• Siekti Bendrovės veiklos efektyvumo didinant su geležinkelių infrastruktūros naudojimu susijusių paslaugų patrauklumą klientams;

• Užtikrinti efektyvų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą, siekiant ilgalaikio ir tvaraus Bendrovės veiklos augimo. 

Mes, AB „LTG Infra":

• Esame atsakingi už Lietuvos geležinkelių tinklo infrastruktūrą, saugumą, modernizaciją bei plėtrą;

• Siekiame užtikrinti geriausias sąlygas keleivių ir krovinių pervežimui;

• Kuriame ir prižiūrime patikimą ir efektyvią infrastruktūrą;

• Telkiame geriausią darbuotojų komandą, kurie atsakingai kiekvieną dieną atlieka savo pareigas;

• Užtikriname Lietuvos geležinkelių techninę sąveiką su Europos geležinkeliais

• Įgyvendiname šiuolaikinius saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.

 

Atnaujinta 2021-02-18