AB „LTG Infra" valdo AB „Lietuvos geležinkeliai" (patronuojanti bendrovė), kuriai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų (akcijų nominalių verčių suma -  654 928 000 EUR). Daugiau informacijos: AB „LTG Infra" įstatuose.

AB „LTG Infra" dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.

AB „LTG Infra" narystė verslo asociacijose

Pavadinimas

Įmonės kodas ir adresas

Interneto svetainės adresas

Pagrindinė veikla

Geležinkelių paslaugų įmonių asociacija „Gelpa"

125310125                    Švitrigailos g. 39/ 16B, 03209 Vilnius

https://www.gelpa.lt/lt/

Asociacijos tikslai ir uždaviniai skelbiami https://www.gelpa.lt/lt/apie-mus/

Lietuvos geležinkelių įmonių asociacija

304949011                      Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius

Interneto svetainės neturi

Atstovavimas asociacijos narių darbdavių teisėms ir interesams socialinėje partnerystėje

Informacija apie narystę tarptautinėse organizacijose skelbiama skiltyje „Tarptautinė veikla".

AB „LTG Infra" tikslai

  • Siekti veiklos efektyvumo didinant su geležinkelių infrastruktūros naudojimu susijusių paslaugų patrauklumą klientams
  • Užtikrinti efektyvų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą, siekiant ilgalaikio ir tvaraus Bendrovės veiklos augimo 

Pagrindinė veikla ir funkcijos

Bendrovės pagrindinė veikla yra geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijos nustatytos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (GTK) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose geležinkelių transporto veiklą.

Pagrindinės funkcijos

  • atnaujinti viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir vykdyti jos techninę priežiūrą
  • organizuoti geležinkelių transporto eismą
  • teikti pasiūlymus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtros programų projektų
  • įgyvendinti viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtros programas ir projektus
  • eksploatuoti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, išskyrus sprendimų, kurie pagal GTK priskirti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui, priėmimą
  • teikti minimalųjį prieigos paketą sudarančių paslaugas
  • valdyti, naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančią viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir geležinkelių paslaugų įrenginius ir disponuoti jais 

         

  Misija, vizija, vertybės    

          

                

 

Atnaujinta 2022-02-24