Kitas techninis tikrinimas ir analizė 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kaina, Eur be PVM

Aprašymas

1.

Geležinkelio kelio statinių artumo gabaritų patikrinimas**

1 val.

41,00*

Geležinkelio kelių ir jų priklausinių matavimai, statinių artumo gabaritų patikrinimas/ataskaitos sudarymas, kelio geometrinių parametrų patikrinimas/ataskaitos sudarymas

2.

Traukos riedmenų metinis techninis patikrinimas

1 val.

43,00*

Variklinių bėgių transporto mašinų (traukos riedmenų (lokomotyvų, dyzelinių ir elektrinių traukinių, bėginių autobusų ir pan.), specialiųjų riedmenų ir t. t.) metinis techninis patikrinimas

3.

Metrologijos laboratorijos paslaugos**

1 val.

22,00*

Įrenginių metrologinių patikrinimų paslaugos, akredituoti matavimai ir išduodami tai patvirtinantys dokumentai.

4.

Kelio geometrijos parametrų patikrinimo kelmačiu EM 140 paslauga**

1 val.

380,00*

Važiuojant Kelmačiu EM140, programinės įrangos pagalba, automatiškai vykdomas kelio geometrijos matavimas, grafinės ataskaitos suformavimas. Kelmačio EM140 pagalba pamatuota informacija perkeliama į nešiojamą laikmeną.

5.

Elektrotechnikos laboratorijos paslaugos**

1 val.

30,00*

Lokomotyvų saugos sistemų ir radijo stočių techninės priežiūros paslaugos.

Patikrinimo ir remonto darbai skaičiuojami pagal faktinį darbui sugaištą laiką. 

6.

Geležinkelio kelio išilginio profilio ir stočių mastelinės schemos parengimas**

1 val.

44,00*

 

7.

Kelio būklės tikrinimo geometriniu matavimo vežimėliu GRAW TEC 1435**

1 km.

47,00

 

8.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal iki 50 km., paslauga**

paslauga

15,00

 

9.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 50 iki 100 km., paslauga**

paslauga

30,00

 

10.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 100 iki 200 km., paslauga**

paslauga

62,00

 

11.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 200 ir daugiau km., paslauga**

paslauga

95,00

 

*neįskaičiuotas atvykimo mokestis

**Galimas vienkartinis paslaugų užsakymas   

 

Projektų koordinatorius: Erikas Jankovskis, mob.tel.: +370 61855370, el. paštas: [email protected]

 

 

Atnaujinta 2021-01-05