Geležinkelio kelio statinių artumo gabaritų patikrinimo, metrologijos laboratorijos, elektrotechnikos laboratorijos ir geležinkelio kelio išilginio profilio ir stočių mastelinės schemos parengimo paslaugos

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kaina, Eur be PVM

Aprašymas

1.

Geležinkelio kelio statinių artumo gabaritų patikrinimas**

1 vnt.

41,00*

Geležinkelio kelių ir jų priklausinių matavimai, statinių artumo gabaritų patikrinimas/ataskaitos sudarymas, kelio geometrinių parametrų patikrinimas/ataskaitos sudarymas

2.

Rriedmenų techninis patikrinimas

1 val.

43,00*

Variklinių bėgių transporto mašinų (traukos riedmenų (lokomotyvų, dyzelinių ir elektrinių traukinių, bėginių autobusų ir pan.), specialiųjų riedmenų ir t. t.) metinis techninis patikrinimas

3.

Metrologijos laboratorijos paslaugos**

1 val.

22,00*

Įrenginių metrologinių patikrinimų paslaugos, akredituoti matavimai ir išduodami tai patvirtinantys dokumentai.

4.

Kelio geometrijos parametrų patikrinimas kelmačiu EM140 (važiavimas iki tikrinimo objekto)**

1 km.

7,00

Nuvykimas į objektą iš Kelmačiu EM140 lokacijos vietos (Lentvaris).

5.

Kelio geometrijos parametrų patikrinimas kelmačiu EM140 (kelio patikrinimas)**

1 km.

120,00

Važiuojant Kelmačiu EM140, programinės įrangos pagalba, automatiškai vykdomas kelio geometrijos matavimas, grafinės ataskaitos suformavimas. Kelmačio EM140 pagalba pamatuota informacija perkeliama į nešiojamą laikmeną.

6.

Elektrotechnikos laboratorijos paslaugos**

1 val.

30,00*

Lokomotyvų saugos sistemų ir radijo stočių techninės priežiūros paslaugos.

Patikrinimo ir remonto darbai skaičiuojami pagal faktinį darbui sugaištą laiką. 

7.

Geležinkelio kelio išilginio profilio ir stočių mastelinės schemos parengimas**

1 val.

44,00*

 

8.

Kelio būklės tikrinimo geometriniu matavimo vežimėliu GRAW TEC 1435**

1 km.

47,00

 

*neįskaičiuotas atvykimo mokestis

**Galimas vienkartinis paslaugų užsakymas

PAPILDOMOS PASLAUGOS

1.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal iki 50 km., paslauga**

paslauga

15,00

2.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 50 iki 100 km., paslauga**

paslauga

30,00

3.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 100 iki 200 km., paslauga**

paslauga

62,00

4.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 200 ir daugiau km., paslauga**

paslauga

95,00

**Galimas vienkartinis paslaugų užsakymas

Projektų koordinatorė: Rūta Chairutdinovaitė mob.tel.: +37066547850 el. paštas: [email protected]

 

Atnaujinta 2021-04-28