Kiti projektai

« Atgal

Papildomos AB „Lietuvos geležinkeliai" veiklos sąnaudos 2016-2018 m.

Navigacinė eilutė Nustatymai AB „LTG“ Redaktoriaus tipas Grynas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: LT/2015/VSF/4.6.1.14
Projekto pavadinimas: Papildomos AB „Lietuvos geležinkeliai" veiklos sąnaudos 2016-2018 m.
Projekto veiklos: -Sąnaudų kompensavimas
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2018 m.

 

Veiksmų programa: Nacionalinė vidaus saugumo programa;

Prioritetas: -;

Uždavinys: -;

Priemonė: Išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 270.000,00 Eur
ES lėšos 270.000,00 Eur
Projekto vykdytojo -
Netinkamos išlaidos -
IŠ VISO 270.000,00 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

2003 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Vyriausybėms pasirašius susitarimą dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos, Rusijos Federacijos piliečiams vienkartinei kelionei traukiniu maršrutu Rusijos Federacijos teritorija – Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją ir atgal, pradėti išduoti supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentai (toliau – STGD). Įgyvendinant šį susitarimą ir Lietuvai, kaip Europos Sąjungos (toliau – ES) narei, prisiimant įsipareigojimus saugoti išorines ES sienas, kyla pareiga organizuoti tranzitinių keleivinių traukinių, vykstančių maršrutu Kena-Vilnius-Kaunas-Kybartai, stebėjimą, užkirsti kelią tranzito tvarkos pažeidimams, operatyviai reaguoti į juos, atlikti asmenų, neteisėtai išsilaipinusių iš tranzitinio traukinio, tapatybės nustatymą, jų grąžinimą į Rusijos Federaciją ir kt.

Šių uždavinių įgyvendinimą apsunkina tranzitinės linijos Kena-Vilnius-Kaunas-Kybartai specifika. Pirma, atskirose šios linijos vietose traukinių greitis ribojamas iki 25 km/h. Joje yra 36 geležinkelio stotelės, 34 neprižiūrimi ir neapšviesti tiltai, 1 tunelis, 7 pėsčiųjų tiltai, 13 viadukų, 149 pralaidos ir 37 sankryžos. Dėl šių faktorių traukiniui tenka dažnai mažinti greitį, o tai ypatingai didina galimybę asmenims neteisėtai išsilaipinti iš tranzitinio traukinio. Antra, traukinio greičio mažinimo vietose nėra budinčių policijos pareigūnų, dėl ko apsunkinamas reagavimas į tranzito tvarkos pažeidimus.

Vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas pagal Specialiąją Kaliningrado tranzito 2006 m. ir 2010 m. programas 9 linijos objektuose - Vilniaus, Kauno, Palemono, Lentvario, Kazlų Rūdos ir Panerių geležinkelio stotyse, taip pat geležinkelio tiltų per Vokės ir Šešupės upes bei Jiesios geležinkelio tiltų komplekso teritorijose tapo efektyvia priemone užtikrinant tinkamą Lietuvos prisiimtų įsipareigojimų tranzitinės linijos kontrolės srityje įgyvendinimą.

 

Projekto tikslai

Užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką vaizdo stebėjimo sistemų tranzitinėje linijoje Kena-Vilnius-Kaunas-Kybartai darbą.

 

Projektui skirta parama

Projektas finansuojamas ES Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema" lėšomis. 2016-04-21 pasirašyta paramos skyrimo projektui sutartis Nr. 2016/4-17-6/1S-60/SK-148 tarp AB „Lietuvos geležinkeliai", Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (atsakingoji institucija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (įgaliotoji institucija).

 

Projekto įgyvendinimas

2016-2018 m. buvo skirtos Vidaus saugumo fondo lėšos papildomoms AB „Lietuvos geležinkeliai" veiklos sąnaudoms, susijusioms su Specialiosios tranzito schemos funkcionavimu, kompensuoti.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką vaizdo stebėjimo sistemų funkcionavimą, yra kompensuojamos 9 pagal Specialiąją Kaliningrado tranzito 2006 m. ir 2010 m. programas sukurtų geležinkelio objektų – Vilniaus, Kauno, Palemono, Lentvario, Kazlų Rūdos ir Panerių geležinkelio stočių, taip pat geležinkelio tiltų per Vokės ir Šešupės upes bei Jiesios geležinkelio tiltų komplekso vaizdo stebėjimo sistemų funkcionavimo išlaidos, kurias sudaro sistemų suvartojamos elektros energijos (elektros energijos kamerų maitinimas, kamerų šildymo maitinimas žiemos metu, aktyvinės įrangos maitinimas) ir jų techninės priežiūros bei remonto (kamerų gaubtų nuvalymas, saugiklių pakeitimas, vaizdo kamerų, maitinimo sistemų, aktyvinės įrangos keitimas ir remontas, ir kt.) išlaidos.

 

Projekto naudos gavėjai

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai"

Išorės -  Transporto policija, visuomenė, valstybė.

 

Atnaujinta 2018-10-03