Minimalųjį prieigos paketą sudarančios paslaugos

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas teikia minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugas. Minimalaus prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugas sudaro: 

•  prašymų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus tvarkymas;  

•  teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra pagal paskirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, taip pat iešmais, keleiviniais peronais, elektros energijos tiekimo įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo atveju, kai yra tokie įrenginiai, suteikimas;  

•   traukinių eismo valdymas, kuris apima ir signalizavimą, reguliavimą, traukinių eismo tvarkymą; informacijos apie traukinių judėjimą, taip pat visos kitos informacijos, reikalingos norint pradėti teikti paslaugą arba paslaugai, kuriai buvo skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, teikti, perdavimas ir teikimas.

Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifai

2022-2023 m.

2021-2022 m.

2020-2021 m.

2019-2020 m.

2018-2019 m.

2018-2019 m. perskaičiavimas

2019-2020 m. perskaičiavimas


 

 

Atnaujinta 2021-12-10