Teisės aktų, direktyvų, reglamentų ir kitų dokumentų tinklapių nuorodos

Žemiau pateikiami pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys geležinkelių transporto ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo (AB „LTG Infra“) veiklą ir Lietuvos Respublikos susisiekimo transportui aktualūs planavimo dokumentai.

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti teisės aktai:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro priimti teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro priimti teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos finansų ministro priimti teisės aktai: 

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus priimti teisės aktai: 

Europos Sąjungos teisės aktai:

Europos Parlamento ir Tarybos priimti teisės aktai: 

Europos Komisijos priimti teisės aktai: 

Europos Komisijos sprendimai: 

Lietuvos Respublikos susisiekimo transportui aktualūs planavimo dokumentai:

Strateginio lygmens planavimo dokumentai: 

Programavimo lygmens planavimo dokumentai: