„LTG Infra“ sėkmingai įgyvendino vaizdo stebėjimo sistemos modernizavimo projektą

LTG grupės įmonė „LTG Infra“ modernizavo Kybartų pasienio kontrolės punkto vaizdo stebėjimo sistemą - buvusios analoginės vaizdo stebėjimo kameros pakeistos į skaitmenines IP kameras, o vaizdo stebėjimo sistema iš analoginės atnaujinta į skaitmeninę. Viso projekto įgyvendinimo metu sumontuota septyniolika stacionarių kamerų ir šešios valdomų kamerų.

Modernizavus vaizdo stebėjimo sistemą Kybartuose nuo šiol galima laiku pastebėti galimus geležinkelio infrastruktūros objektų pažeidimus ir trūkumus, gerinti infrastruktūros objektų saugumą Kybartų GS ruože, užkirsti kelią galimiems tranzito tvarkos pažeidimams, nelegaliems migrantams, laiku reaguoti į pranešimus apie galimus tranzito pažeidimus ir juos užkardyti, operatyviai ir veiksmingai spręsti galimus tranzito incidentus, atlikti tinkamą asmenų, sulaikytų dėl tranzito tvarkos pažeidimo, tapatybės nustatymą (tikrinant dokumentus), stiprinti VSAT veiklą prie Europos Sąjungos vidinių sienų,

Projektas 100 proc. finansuojamas Vidaus saugumo programos fondo lėšomis, pagal nacionalinę vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programą.

Projekto pavadinimas: VIDAUS SAUGUMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. LT/2022/VSF/4.3.3.2 „KYBARTŲ GPKP VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS“

Projekto vertė: 87.456,91 Eur su PVM.