„Lietuvos geležinkeliai“ pradeda dukterinių įmonių valdybos narių atranką

„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) pradeda dukterinių įmonių – „LTG Cargo“, „LTG Infra“ ir „LTG Link“ – valdybos narių atranką. Kitų metų pradžioje darbą pradėsiančios valdybos bus dar stipresnės – prie jų prisijungs nepriklausomi nariai.  

Siekiant taikyti gerąją valdymo praktiką ir stiprinti valdymo kompetencijas, nuo kitų metų dukterinių įmonių valdybas sudarys penki nariai: du deleguojami kontroliuojančiosios bendrovės, du nepriklausomi nariai ir vienas valstybės tarnautojas. Kandidatai reikalingus dokumentus turi pateikti iki rugsėjo 28 d. imtinai. Valdybos renkamos ketverių metų kadencijai. 

„Įgyvendinant LTG Grupės transformaciją ir siekiant prisitaikyti prie iš esmės pasikeitusios verslo aplinkos, dukterinės bendrovės turi dėti maksimalias pastangas, kad įgyvendintų joms keliamus tikslus. Formuodami naujos sudėties valdybas, sudarytas iš nepriklausomų narių, valstybės tarnautojų ir LTG atstovų, sutelksime dar daugiau tam reikalingų valdymo kompetencijų. Tikiu, kad jos svariai prisidės didinant veiklos efektyvumą, diversifikuojant veiklą, plečiantis į naujas rinkas ir įgyvendinant kitus svarbius siekius“, – sako Egidijus Lazauskas, LTG generalinis direktorius. 

Atrinkti tinkamiausius pretendentus į nepriklausomus valdybų narius padės vadovų paieškos ekspertai „MasterClass Lietuva“. Valdybų narių atranką iš pasiūlytų kandidatų vykdys komisija, kurią sudarys Susisiekimo ministerijos, Vyriausybės įsteigto Valdymo koordinavimo centro (VKC) ir LTG atstovai. 

Šiuo metu dukterinių įmonių valdybas sudaro akcininko – kontroliuojančiosios bendrovės LTG – deleguoti nariai.  

LTG Grupę sudaro penkios tiesiogiai kontroliuojamos įmonės: „LTG Cargo“, „LTG Link“, „LTG Infra“, „Geležinkelio tiesimo centras“, „Rail Baltica statyba“. Valdybos įsteigtos trijose iš įmonių: krovinių vežimo bendrovėje „LTG Cargo“, keleivių vežimo įmonėje „LTG Link“ ir infrastruktūros valdymo įmonėje „LTG Infra“. 100 proc. akcijų šiose įmonėse priklauso LTG.    

LTG yra valstybės valdoma didžiausia Baltijos šalyse geležinkelių grupė, savo veiklą vystanti trimis pagrindinėmis kryptimis: krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra.

LTG Infra atrankos dokumentai: