Privažiuojamųjų kelių plėtra

Įmonė „LTG Infra“ skatina verslą naudotis geležinkelių infrastruktūra ir didina jos prieinamumą. Tuo tikslu bendrovėje patvirtintos Privažiuojamųjų geležinkelio kelių statybos ir (ar) rekonstrukcijos finansavimo atrankos taisyklės, kuriomis vadovaujantis identifikuojami bendrovei ekonomiškai naudingi privažiuojamųjų geležinkelio kelių projektai ir bendradarbiaujant su verslu finansiškai prisidedama prie jų įgyvendinimo.