Terminalų plėtros veikla:

  • Techninė plėtra
  • Klientų poreikių vertinimas
  • Terminalų plėtros pasiūlymų rengimas esamoje ir planuojamoje infrastruktūroje
  • Bendradarbiavimas B2B
  • Terminalų plėtros projektų koordinavimas
  • Karinio mobilumo užtikrinimas
  • Paslaugų portfelio didinimas/'butelio kakliukų' analizė/veiklos efektyvinimas