Informaciją apie AB „LTG Infra" planuojamus vykdyti pirkimus einamaisiais kalendoriniais metais rasite čia.
Skelbimus apie vykdomus AB „LTG Infra" viešuosius pirkimus, paskelbtus iki 2020-09-06 rasite čia, o paskelbtus po 2020-09-06 rasite čia.
 

Vykdant viešuosius pirkimus vadovaujamasi patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės pirkimų politika bei kitais patvirtintais dokumentais, kurie skelbiami https://www.litrail.lt/viesuju-pirkimu-dokumentai.

Pasirašomose paslaugų, darbų, prekių tiekimo (teikimo) sutartyse, tiekėjams (teikėjams) keliamas reikalavimas laikytis AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės tiekėjo elgesio kodekso.  

 

 

 

 

Atnaujinta 2021-10-14