Informacija apie AB „LTG Infra" viešuosius pirkimus:
- planuojami vykdyti 2022 m. Informacija apie 2022 m. planuojamus pirkimus yra preliminari. Planuojamų vykdyti pirkimų suvestinė bus paskelbta CVP IS teisės aktų nustatyta tvarka.
- CVP IS paskelbti einamaisiais kalendoriniais metais planuojami vykdyti pirkimai
- CVP IS paskelbti vykdomi pirkimai
 

Vykdant viešuosius pirkimus vadovaujamasi patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės pirkimų politika bei kitais patvirtintais dokumentais, kurie skelbiami https://www.litrail.lt/viesuju-pirkimu-dokumentai.

Pasirašomose paslaugų, darbų, prekių tiekimo (teikimo) sutartyse, tiekėjams (teikėjams) keliamas reikalavimas laikytis AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės tiekėjo elgesio kodekso.  

Renginys rinkos dalyviams

Gruodžio 1 dieną Vilniuje „LTG Infra" investicijų prioritetus bei veiklos principus pristatė specialiai rinkos dalyviams skirtame susitikime. Įmonės generalinis direktorius Karolis Sankovski teigė, kad jau penktus metus iš eilės vykstantys susitikimai su rangovais padeda siekti bendro tikslo.

Lietuvos viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklą valdanti įmonė „LTG Infra" 2022 metais planuoja 240 mln. eurų vertės investicijas – 10 proc. didesnes, palyginti su šais metais. Įmonės prioritetais lieka sklandų judėjimą užtikrinanti infrastruktūra, veiklos efektyvinimas ir plėtra bei eismo saugumo didinimas.

Renginio medžiaga (skaidrės)

Daugiau informacijos apie renginį bei planuojamas investicijas 

 

 

 

Atnaujinta 2021-12-23