Informaciją apie AB „LTG Infra" planuojamus vykdyti pirkimus einamaisiais kalendoriniais metais rasite čia.
Skelbimus apie vykdomus AB „LTG Infra" viešuosius pirkimus, paskelbtus iki 2020-09-06 rasite čia, o paskelbtus po 2020-09-06 rasite čia.
 

Vykdant viešuosius pirkimus vadovaujamasi patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės pirkimų politika bei kitais patvirtintais dokumentais, kurie skelbiami https://www.litrail.lt/viesuju-pirkimu-dokumentai.

Pasirašomose paslaugų, darbų, prekių tiekimo (teikimo) sutartyse, tiekėjams (teikėjams) keliamas reikalavimas laikytis AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės tiekėjo elgesio kodekso.  

 

Informacija rangovams

2021 m. vasario 4 d. vyko nuotolinė AB „LTG Infra" konferencija rinkos dalyviams, kurios metu pristatyti Bendrovės vykdomi projektai ir planuojami pirkimai. Konferencijos medžiaga buvo pasidalinta su dalyviais.

Konferencijos medžiaga: video įrašas ir pranešimų skaidrės.

 

 

Atnaujinta 2021-05-18