AB „LTG Infra" projektai, finansuojami Bendrovės lėšomis

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonų nustatymas

Projektu siekiama įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas visiems žemės sklypams, patenkantiems į AB „LTG Infra" valdomų geležinkelio kelių apsaugos zonas bei įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą AB „LTG Infra" pareigą, susijusią su viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų nustatymu.

Projekto metu bus parengti Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų planai savivaldybių lygmeniu.

Planuojama projektą įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Teritorijų planavimo dokumentų projektai pagal savivaldybes:

Akmenės rajono savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė

Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės

Radviliškio rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė

AB „LTG Infra" vykdomi (numatomi vykdyti) projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis 

 

Eil.Nr.

Projektai už kurių įgyvendinimą atsakinga AB „LTG Infra"

Projekto trukmė (įgyvendinimo pradžia ir pabaiga)

EITP (ang. CEF) projektai:

1.

Europonės vėžės „Rail Baltic/ Rail Baltica" geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas Europinės vėžės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos:

2017-2022

1.1.

Specialiojo plano ruožui Kaunas – PL/LT siena tiesinimui parengimas

2019-2022
1.2. Esamo geležinkelio ruožo „Jiesia - Rokai" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją

2016-2018

1.3.

Esamo geležinkelio ruožo „Kaunas - Palemonas" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją 2018-2021

1.4.

Žemės išpirkimas1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statybai

2017-2020

1.5.

Viešinimo paslaugos

2018-2021

2.

Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltic/ Rail Baltica" (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (I, II ir III dalys):

2017-2024

2.1.

Archeologinių ir kultūros paveldo objektų studija (Kaunas-LV)

2019-2021

2.2.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statybos projektavimas*

2019-2021

2.3.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statyba ruože Palemonas-Kalnėnai*

2021-2022

2.4.

Dvikelio 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio sankasos statyba ruože „Kaunas (Palemonas) – Panevėžys – Latvijos ir Lietuvos valstybių siena*

2021-2022

2.5.

Viešinimo paslaugos

2019-2022

2.6.

Infrastruktūros priežiūros depo techninės dokumentacijos (galimybių studija, PAV, teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas) parengimas

2018-2023

2.7.

Naujos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ruože „Kaunas - LT/LV v.s." statyba (III etapas, 7,5 km geležinkelio linijos sankasa (57,9 - 65,4 km), įrengiant reikalingus inžinerinius statinius, pastatant Neries tiltą, įrengiant jungiamuosius kelius)*

2018-2024

Iš viso Sanglaudos fondo projektai:

3.

Ruožo Kena-N.Vilnia elektrifikavimas

2014-2018

4.

Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė

2014-2019

5.

IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas- Paneriai antrojo kelio statyba

2016-2020

6.

Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas

2019-2023

7.

Ruožo Kaišiadorys - Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas

8.

Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo projektai:

9.

Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas (I etapas)

2018-2021

10.

Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Mažeikių rajono savivaldybėje

2019-2021

11. Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Radviliškio rajono savivaldybėje 2019-2021
12. Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje 2019-2021

13.

Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje

2019-2020

14.

Vieno lygio sankirtų eliminavimas

2020-2023

15.

Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankytojams

2019-2021

16. Pėsčiųjų tunelio po geležinkeliu įrengimas Vilniaus miesto Iešmininkų gatvėje 2021-2022

 

 

Atnaujinta 2021-11-29