AB „LTG Infra" vykdomi (numatomi vykdyti) projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis 

 

Eil.Nr.

Projektai už kurių įgyvendinimą atsakinga AB „LTG Infra"

Projekto trukmė (įgyvendinimo pradžia ir pabaiga)

EITP (ang. CEF) projektai:

1.

Europonės vėžės „Rail Baltic/ Rail Baltica" geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas Europinės vėžės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos:

2017-2022

1.1.

Specialiojo plano ruožui Kaunas – PL/LT siena tiesinimui parengimas

2019-2022
1.2. Esamo geležinkelio ruožo „Jiesia - Rokai" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją

2016-2018

1.3.

Esamo geležinkelio ruožo „Kaunas - Palemonas" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją 2018-2021

1.4.

Žemės išpirkimas1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statybai

2017-2020

1.5.

Viešinimo paslaugos

2018-2021

2.

Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltic/ Rail Baltica" (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (I, II ir III dalys):

2017-2024

2.1.

Archeologinių ir kultūros paveldo objektų studija (Kaunas-LV)

2019-2021

2.2.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statybos projektavimas*

2019-2021

2.3.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statyba ruože Palemonas-Kalnėnai*

2021-2022

2.4.

Dvikelio 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio sankasos statyba ruože „Kaunas (Palemonas) – Panevėžys – Latvijos ir Lietuvos valstybių siena*

2021-2022

2.5.

Viešinimo paslaugos

2019-2022

2.6.

Infrastruktūros priežiūros depo techninės dokumentacijos (galimybių studija, PAV, teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas) parengimas

2018-2023

2.7.

Naujos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ruože „Kaunas - LT/LV v.s." statyba (III etapas, 7,5 km geležinkelio linijos sankasa (57,9 - 65,4 km), įrengiant reikalingus inžinerinius statinius, pastatant Neries tiltą, įrengiant jungiamuosius kelius)*

2018-2024

Iš viso Sanglaudos fondo projektai:

3.

Ruožo Kena-N.Vilnia elektrifikavimas

2014-2018

4.

Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė

2014-2019

5.

IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas- Paneriai antrojo kelio statyba

2016-2020

6.

Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas

2019-2023

7.

Ruožo Kaišiadorys - Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas

8.

Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo projektai:

9.

Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas (I etapas)

2018-2021

10.

Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Mažeikių rajono savivaldybėje

2019-2021

11. Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Radviliškio rajono savivaldybėje 2019-2021
12. Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje 2019-2021

13.

Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje

2019-2020

14.

Vieno lygio sankirtų eliminavimas

2020-2023

15.

Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankytojams

2019-2021

16. Pėsčiųjų tunelio po geležinkeliu įrengimas Vilniaus miesto Iešmininkų gatvėje 2021-2022

 

 

Atnaujinta 2021-05-18