Ši skiltis skirta klientams, kurie dėl planuojamos veiklos geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose arba sklypuose, besiribojančiuose su AB „LTG Infra“ valdomais sklypais, turi kreiptis [email protected]:

  • Dėl projektavimo (prisijungimo) sąlygų išdavimo statybos projektui rengti (pildomas prašymas gauti sąlygas, teikiami priedai (brėžiniai, aiškinamasis raštas))
  • Dėl pritarimo (derinimo) gavimo parengtam statybos projektui (teikiama užpildyta nagrinėjimo ir (ar) derinimo forma, visas (nesutrumpintas) projektas, išduotos projektavimo (prisijungimo) sąlygos)
  • Dėl pritarimo kitai veiklai, numatytai Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (teikiamas laisvos formos prašymas) 
  • Dėl prisijungimo prie viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo (pildomas prašymas gauti sąlygas, bendradarbiavimo su AB „LTG Infra“ anketa, teikiami priedai (brėžiniai, aiškinamasis raštas)