Projektas „Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios gatvės rekonstravimas“

Alytaus miesto arterija – Naujoji gatvė yra viena iš problemiškiausių transporto pralaidumo vietų mieste. Šioje gatvėje telkiasi didžiausi eismo srautai – ja kiekvieną parą važiuoja daugiau kaip 9000automobilių. Vykdant projektą bus panaikinamas keturių eismo juostų susiaurėjimas iki dviejų (dėl esamo geležinkelio viaduko fizinių apribojimų ir matmenų). Įgyvendinus projektą ir praplatinus viaduką, sumažės automobilių spūstys, transporto priemonių vairuotojų ir keleivių kelionės laiko praradimai ir motorinių transporto priemonių sukeliama aplinkos tarša.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 metai 

Projektas „Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios gatvės rekonstravimas“

Projektas „Papildomos AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos sąnaudos 2016–2018 m.“

20162018 metais Buvo skirtos Vidaus saugumo fondo lėšos papildomoms AB „Lietuvos geležinkeliai veiklos sąnaudoms, susijusioms su specialiosios tranzito schemos funkcionavimu, kompensuoti. Poreikį įgyvendinti projektą lėmė tranzitinei šaliai tenkančių įsipareigojimų, susijusių su asmenų migracija, vykdymas – užtikrinti, kad traukiniui sumažinus greitį iš jo neteisėtai neišsilaipintų asmenys. Vaizdo stebėjimo sistemų tinklas apima Vilniaus, Kauno, Palemono, Lentvario, Kazlų Rūdos ir Panerių geležinkelio stotis, taip pat geležinkelio tiltus per Vokės ir Šešupės upes bei Jiesios geležinkelio tiltų kompleksą. Kompensuojamos išlaidos, susijusios su stebėjimo sistemų suvartojama elektros energija, jų technine priežiūra ir remontu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2018 m. 

 Projektas „Papildomos AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos sąnaudos 2016–2018 m.“