Želdinių įveisimo ir atkūrimo projektai

LTG Infra, skirdama vis daugiau dėmesio aplinkai, vykdo želdinių įveisimo ir atkūrimo projektus. Bendrovės vykdomi apželdinimo projektai prisideda prie pagrindinio siekio – kurti tvarią infrastruktūrą, kuri mažins triukšmą gyventojams, gerins kraštovaizdį ir stiprins gamtinį karkasą. Projektai įgyvendinami glaudžiai bendradarbiaujant su bendruomenėmis. Atliekant šiuos darbus šalinami menkaverčiai, sausi ar intensyviai džiūstantys medžiai ir krūmai, keliantys grėsmę saugiam traukinių eismui. Jų vietoje, atsižvelgus į augavietes ir jų individualias savybes, sodinami nauji medžiai ir krūmai, kurie suformuoja saugią, akiai patrauklią, tankią žalią zoną. 

Projektas „Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonų nustatymas“

Vykdant projektą siekiama įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas visiems žemės sklypams, patenkantiems į AB „LTG Infra“ valdomų geležinkelio kelių apsaugos zonas, ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose AB „LTG Infra“ nustatytą pareigą, susijusią su viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų nustatymu. 

Įgyvendinant projektą bus parengti viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų planai savivaldybių lygmeniu. 

Planuojama projektą įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. 

Projektas „Elektros tinklų apsaugos zonų nustatymas“

AB „LTG Infra“, vadovaudamasi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06, Nr. XIII-2166), siekia įregistruoti elektros tinklų apsaugos zoną ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose AB „LTG Infra“ nustatytą  pareigą, susijusią su elektros tinklų apsaugos zonų nustatymu. 

Gautas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimas teikti tvirtinti AB „LTG Infra“ elektros tinklų teritorijų planą