Vykdant projektą siekiama įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas visiems žemės sklypams, patenkantiems į AB „LTG Infra“ valdomų geležinkelio kelių apsaugos zonas, ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose AB „LTG Infra“ nustatytą pareigą, susijusią su viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų nustatymu.

Įgyvendinant projektą bus parengti viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų planai savivaldybių lygmeniu.

Planuojama projektą įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio mėn. 31 d.

Atsisiųsti teritorijų planavimo projektų dokumentus (ZIP formatu) pagal savivaldybę: