Geležinkelių infrastruktūros techninė priežiūra ir remontas

AB „LTG Infra“, siekdama užtikrinti efektyvų viešosios geležinkelio infrastruktūros funkcionavimą bei saugumą visiems eismo dalyviams, taip pat galimybę vežėjams vykdyti socialiai būtinas keleivių vežimo paslaugas ir nenutrūkstamai vežti krovinius geležinkelių transportu, nuolat investuoja į geležinkelių infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtrą ir taip užtikrina tinkamą infrastruktūros techninę priežiūrą – vykdomos techninės priežiūros paslaugos, tarp kurių – kelių atnaujinimas, tiltų remontas, geležinkelių pervažų remontas bei modernizavimas, nusidėvėjusių iešmų keitimas ir vandens pralaidų remontas ir keitimas.

Iešmų keitimo programa 

Vykdant „Iešmų keitimo programą“ per 2023 m. planuojama pakeisti 24 kompl. iešmų, tam sudarant rangos darbų sutartis. Pakeitus 24 kompl. iešmų, bus mažinamas Bendrovės veiklai ir saugumui neigiamą įtaką darančių prastos būklės iešmų skaičius, užtikrinant efektyvų viešosios geležinkelio infrastruktūros funkcionavimą, užtikrinant galimybę vežėjams vykdyti socialiai būtinas viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir galimybę vežėjams nenutrūkstamai vežti krovinius geležinkelių transportu, užtikrinti esamus infrastruktūros pajėgumus ir nenutrūkstamą, patogų ir saugų eismą nustatytu leistinu greičiu.

Iešmų keitimo programa 

Pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo programa 

Vykdant „Pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo programa“ per 2023 m. planuojama suremontuoti 51,72 km geležinkelio kelio, tam sudarant rangos darbų sutartis. Įgyvendinus programą, bus sumažinamas defektinių kelių kiekis bendroje kelių infrastruktūroje ir užtikrintas jos efektyvus funkcionavimas. 

Pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo programa 

Tiltų remonto programa

Vykdant „Tiltų remonto programą“ numatyta parengti 15 techninių darbo projektų bei suremontuoti/rekonstruoti 15 tiltų.  

Per 2023 m. planuojama pilnai baigti 11 objektų rangos darbus. O likusių 4 objektų remontas numatomas 2024 m.  

Šiuo metu Iš 11 objektų :  2 - baigti, 6 - baigiamieji darbai , 3 - planuojami pabaigti iki 2023 m. vidurio.  

Suremontavus tiltus, bus mažinamas Bendrovės veiklai ir saugumui neigiamą įtaką darančių prastos būklės kelio statinių skaičius, užtikrinamas efektyvus viešosios geležinkelio infrastruktūros funkcionavimas, galimybė vežėjams vykdyti socialiai būtinas viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir  nenutrūkstamai vežti krovinius geležinkelių transportu, užtikrinamas nenutrūkstamas, patogus ir saugus eismas nustatytu leistinu greičiu. 

Tiltų remonto programa

Pralaidų remonto programa

Pralaidų remonto programą sudaro 12 objektų, 2022 m. sudarytos 9 objektų rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų sutartys (2 objektuose baigti rangos darbai, 4 objektuose vykdomi baigiamieji darbai, 3 objektuose vykdomi pasiruošimo darbai), 3 objektų rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų sutartis planuojama sudaryti 2023 m.   

Pakeitus pralaidas naujomis, bus mažinamas Bendrovės veiklai ir saugumui neigiamą įtaką darančių prastos būklės kelio statinių skaičius, užtikrinant efektyvų viešosios geležinkelio infrastruktūros funkcionavimą, užtikrinant galimybę vežėjams vykdyti socialiai būtinas viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir galimybę vežėjams nenutrūkstamai vežti krovinius geležinkelių transportu, užtikrinti esamus infrastruktūros pajėgumus ir nenutrūkstamą, patogų ir saugų eismą nustatytu leistinu greičiu. 

Pralaidų remonto programa

Pervažų remonto programa

Vykdant „Pervažų remonto programą“ per 2020 – 2030 m. planuojama pagal pervažų reitingavimo metodiką atrinktų 50–čiai geležinkelio pervažų, parengti projektinę dokumentaciją bei atlikti  remonto darbus, tam sudarant rangos darbų sutartis.  

Suremontavus programos vykdymo apimtyje, išreitinguotas ir atrinktas geležinkelio pervažas, sumažės Bendrovės veiklai ir saugumui neigiamą įtaką darančių prastos būklės geležinkelio pervažų skaičius, bus išvengta traukinių greičio apribojimų pervažos ribose, užtikrinant efektyvų ir saugų viešosios geležinkelio infrastruktūros funkcionavimą. Taip pat bus užtikrintas saugus ir patogus autotransporto eismas per geležinkelio pervažą bei išvengiama skundų dėl autotransporto priemonių sugadinimo ir nepakankamo eismo pralaidumo geležinkelio pervažose. 

Pervažų remonto programa