Ryšių paslaugų teikimas kabelinėmis ryšio linijomis, GSM-R ryšio SIM kortelių nuoma

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina Eur., be PVM

Paslaugos aprašymas

1.

Varinio kabelio vietinės fizinės grandies nuoma kai kabelio ilgis 1 km ar mažiau

Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas

162,00

Bendrovės teikiama telekomunikacijų paslauga, suteikianti perdavimo galimybę tar telekomunikacijų tinklo galinių taškų be telekomunikacijų paslaugų gavėjo kontroliuojamo komutavimo

Įrengimo mokestis

20,00

Mėnesinis mokestis

19,98

2.

Varinio kabelio vietinės fizinės grandies nuoma kai kabelio ilgis daugiau negu 1 km (L-kabelio ilgis km)

Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas

Lx162,00

Įrengimo mokestis

20,00

Mėnesinis mokestis

Lx19,98

3.

Vietos ryšių kabelių kanalų sistemoje nuoma kai kabelio ilgis 1 km ar mažiau

Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas

162,00

Vietos ryšių kabelių kanalų sistemoje nuomos paslaugos – ryšių kabelių kanalų sistemoje išnuomojama erdvė, skirta vienam ryšių kabeliui tiesti

Mėnesinis mokestis

27,80

4.

Vietos ryšių kabelių kanalų sistemoje nuoma kai kabelio ilgis daugiau negu 1 km (L-kabelio ilgis km)

Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas

Lx162,19

Mėnesinis mokestis

Lx27,80

5.

Laidų lovelio nuoma technologinėse patalpose

Techninių galimybių tyrimas ir informacijos pateikimas

58,00

Laidų lovelio nuomos technologinėse patalpose paslauga -  tai paslauga, suteikianti teisę Nuomininkui talpinti jo nuosavybės teise priklausančius laidus, Nuomotojo technologinėse patalpose

Įrengimo mokestis

20,00

Mėnesinis mokestis

10,14

6.

1 Gbit/s spartos plačiajuosčio duomenų perdavimo skirtosios linijos nuoma

Įrengimo mokestis

1159,00

Bendrovės teikiama telekomunikacijų paslauga, suteikianti perdavimo galimybę tar telekomunikacijų tinklo galinių taškų be telekomunikacijų paslaugų gavėjo kontroliuojamo komutavimo

Mėnesinis mokestis

579,24

Eil. Nr.

Paslaugų rūšys

Mokesčio dydis už skaidulos 1 km.,  (Eur) Kaina be PVM

Paslaugos aprašymas

1.

Kai nuomojama šviesolaidinių skaidulų iki 50 km.

Mėnesinis mokestis už 1 skaidulos 1 km., Eur be PVM

Šviesolaidinė linijos skaidula yra prieigos tinklo šviesolaidinės ryšio linijos skaidulos dalis, kuri nutiesta tarp įvairių optinių skirstyklių, kuriose sumontuotos mechaninės jungtys. Šviesolaidinė linijos skaidula gali būti teikiama tik tuo atveju, jei yra nepanaudota. Objekto nuoma suteikia galimybę Nuomininkui sukurti savo elektroninių ryšių paslaugas ir Nuomotojo prieigos tinklu jas teikti savo Galutiniams paslaugų gavėjams.

Skaidulų skaičius

1

2

3

4

15,00

12,00

10,00

8,00

2.

Kai nuomojama šviesolaidinių skaidulų nuo 50 km iki 100 km.

Mėnesinis mokestis Eur be PVM

Skaidulų skaičius

1

2

3

4

12,00

10,00

8,00

6,00

3.

Kai nuomojama šviesolaidinių skaidulų nuo 100 km ir daugiau km.

Mėnesinis mokestis Eur be PVM

Skaidulų skaičius

1

2

3

4

10,00

8,00

6,00

Projektų koordinatorius: Erikas Jankovskis mob.tel.: +370 61855370 el. paštas: [email protected]  

GSM-R RYŠIO SIM KORTELIŲ NUOMA

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina Eur., be PVM

Paslaugos aprašymas

1.

GSM-R ryšio SIM kortelių aktyvavimo mokestis

Vienkartinis mokestis

5,65

Abonentinio identifikavimo modulis (SIM kortelė) skirta panaudos gavėjo lokomotyvo identifikavimui radijo ryšio tinkle,  radijo ryšio priemonių naudojimo tarp rangovų darbų vadovų, geležinkelio stočių budėtojų bei traukinių eismo tvarkdarių, kuriai yra suteikiama prieiga GSM-R ryšio tinkle

2.

GSM-R ryšio SIM kortelių suteikimo ir neribotų pokalbių, abonentinis mokestis

Mėnesinis mokestis

6,

 

Projektų koordinatorė: Rūta Chairutdinovaitė mob.tel.: +37066547850 el. paštas: [email protected]

 

 

Atnaujinta 2021-04-28