Tarptautinė veikla

AB „LTG Infra" tikslai ir uždaviniai tarptautinėse organizacijose:

  1. Aktyviai dalyvaujant tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje, ieškoti geriausių sprendimų ir naudingos informacijos AB LTG Infra" aktualiomis temomis;
  2. Keistis gerąja praktika su kitais infrastruktūros valdytojais;
  3. Užsitikrinti galimybes naudotis bendromis infrastruktūros valdytojams sukurtomis informacinėmis sistemomis, kurios didintų veiklos efektyvumą;
  4. Prisidėti kuriant visiems infrastruktūros valdytojams bendras taisykles ir standartus, kurie prisidėtų kuriant konkurencingą, tvarų ir saugų geležinkelių tinklą.

AB „LTG Infra" aktyviai dalyvauja RNE, 8 KVK „Šiaurės jūra-Baltijos jūra", PRIME veikloje. Šių tarptautinių organizacijų veikla išimtinai susijusi su geležinkelių infrastruktūra. 

RNE

Oficialus RNE tinklapis: http://www.rne.eu/

 

Krovinių vežimo koridorius Šiaurės jūra–Baltijos jūra

Oficialus Krovinių vežimo koridoriaus „Šiaurės jūra Baltijos jūra" tinklapis: http://rfc8.eu/

PRIME

 

 

 

 

Atnaujinta 2021-05-19