Traukinio mašinistų sertifikavimo veikla

AB „LTG Infra“, vadovaudamasi Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašu, vykdo traukinio mašinistų mokymo centro veiklą. Lietuvos transporto saugos administracijos sprendimu jai yra suteikta teisė mokyti asmenis traukinio mašinisto sertifikatui gauti ir jį papildyti. Traukinio mašinistų sertifikavimo tvarkos aprašas, mokymo programa ir traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas skelbiami toliau.