AB „LTG Infra" valdyba yra skiriama ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko AB „Lietuvos geležinkeliai" sprendimu (detaliau įstatai). 

AB „LTG Infra" valdybos kadencija: 2019 m. birželio 19 d. – 2023 m. birželio 19 d.

   

Andrej Kosiakov

Valdybos pirmininkas

Pareigas eina nuo 2019 m. lapkričio 27 d.

 

 

Kitos einamos pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai" finansų direktorius

Ankstesnė profesinė patirtis

Iki darbo pradžios bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupėje, Andrej Kosiakov daugiau nei 20 metų dirbo audito ir verslo konsultacijų bendrovėje „PricewaterhouseCoopers" („PwC"). Jis dirbo „PwC" Lietuvos biure, „PwC" Belgrado biure Serbijoje, kur dalyvavo kuriant ir plėtojant vietos audito skyrių, vėliau „PwC" Londono biure (Kapitalo rinkų grupėje) Jungtinėje Karalystėje, kur teikė apskaitos konsultacijas vertybinių popierių biržoje listinguojamoms bendrovėms perėjimo prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) klausimais.  Daugiau nei šešetą metų jis ėjo  „PwC" Lietuvos biuro audito direktoriaus pareigas, o nuo 2013 m. iki darbo pradžios AB „Lietuvos geležinkeliai" vadovavo „PwC" biurams Baltarusijoje. Šioje tarptautinėje įmonėje teikė audito ir susijusias paslaugas telekomunikacijų, farmacijos, energetikos, prekybos ir pramonės įmonėms.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Vilniaus universiteto ekonomikos bakalauras

Vilniaus universiteto verslo administravimo ir vadybos magistras

 

Irena Jankutė-Balkūnė

Valdybos narė

Pareigas eina nuo 2019 m. birželio 19 d.

 

 

 

Kitos einamos pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai" Personalo direktorė

Ankstesnė profesinė patirtis

Iki darbo pradžios bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupėje, Irena Jankutė-Balkūnė ėjo įvairias su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias pareigas Lietuvos bei tarptautinėse įmonėse, tokiose kaip „Eniro Lietuva" (Personalo vadovė), „Siemens" (Personalo vadovė), „Euroapotheca" (Žmogiškųjų išteklių direktorė), „Leo LT" (Grupės personalo vadovė), „Barclays Group Operations Centre" (Žmogiškųjų išteklių verslo partnerė, Veiklos valdymo paslaugos vadovė, Žmogiškųjų išteklių technologinių pokyčių projektų vadovė Europai ir Artimiesiems Rytams). Eidama šias pareigas, ji buvo atsakinga už pokyčių personalo srityje įgyvendinimą, personalo paslaugos įmonių grupėms tinkamą užtikrinimą, žmogiškųjų išteklių valdymo strategijų ir procesų sukūrimą, sėkmingą jų įgyvendinimą, aukščiausio lygmens vadovų atranką bei samdymą.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos bakalauras

Vytauto Didžiojo universiteto Taikomosios sociologijos magistras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atnaujinta 2022-02-02