LTG Infra kuria draugišką gyventojams, verslui ir aplinkai geležinkelių infrastruktūrą, užtikrindama saugias jungtis geresnei ateičiai.

Siekdama susitelkti į svarbiausius veiklos aspektus, LTG Infra savo veiklą plėtoja šešiomis strateginėmis kryptimis: sklandų judėjimą užtikrinanti infrastruktūra, veiklos efektyvumas, verslo plėtra, žaliasis kursas visapusiškas saugumas, stipri organizacinė kultūra. Strateginės kryptys pasirinktos atsižvelgiant į pasaulines tendencijas, vidinės ir išorinės veiklos veiksnių ir konkurencinės aplinkos analizę.

Įgyvendinusi ilgalaikę strategiją, LTG Infra sukurs ir išplėtos naujos aukštos kokybės, geriausiai gyventojų, verslo ir valstybės poreikius atitinkančią geležinkelių infrastruktūrą, taip pat prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslo iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį įgyvendinimo.

LTG Infra ilgalaikė strategija 2040