LTG Infra kuria draugišką gyventojams, verslui ir aplinkai geležinkelių infrastruktūrą, užtikrindama saugias jungtis geresnei ateičiai.

Vykdant veiklą, LTG Infra prioritetai yra saugumas ir aplinkosauga, infrastruktūros patrauklumas, pajėgumų užtikrinimas, inovacijų diegimas, Rail Baltica projekto įgyvendinimas ir infrastruktūros valdytojo nepriklausomumo užtikrinimas.

Įgyvendinusi ilgalaikę strategiją, LTG Infra sukurs ir išplėtos naujos aukštos kokybės, geriausiai gyventojų, verslo ir valstybės poreikius atitinkančią geležinkelių infrastruktūrą, taip pat prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslo iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį įgyvendinimo.

LTG Infra ilgalaikė strategija 2030