PLANUOJAMŲ VIDUTINIO, DIDELIO IR LABAI DIDELIO POVEIKIO LAIKINŲJŲ PAJĖGUMŲ APRIBOJIMŲ 2022-2023 IR VĖLESNIŲ METŲ TARNYBINIŲ TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIŲ GALIOJIMŲ LAIKOTARPIAIS PROJEKTAS.

Projektas parengtas įgyvendinant 2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotąjį sprendimą (ES) 2017/2075/ES, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo patvirtinto Informacijos apie planuojamus laikinuosius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų apribojimus paskelbimo, derinimo ir konsultavimosi dėl šių apribojimų tvarkos aprašo reikalavimus.

Prašome pareikšti  nuomonę dėl projekto turinio iki 2021 gruodžio 10 d. el. paštu: [email protected].

Kontaktinio asmens duomenys kilus klausimams: Andrius Bartuškevičius, AB „LTG Infra" Eismo planavimo projektų vadovas, el. paštas: [email protected].

VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS 2022–2023 METŲ TARNYBINIO TRAUKINIŲ TVARKARAŠČIO TINKLO NUOSTATŲ PROJEKTAS (priedus žiūrėti čia).

Vadovaudamasis Konsultavimosi su geležinkelio įmonėmis (vežėjais), pareiškėjais ir kitais asmenimis taisyklių, patvirtintų AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. ĮS(LGI)-138, nustatyta tvarka, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas AB „LTG Infra" (toliau – Valdytojas) teikia viešajai konsultacijai Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2022-2023 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų projektą (toliau – projektas).

Projektas parengtas atsižvelgiant į Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų turinio reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-524, nuostatas bei įgyvendinant RailNetEurope rekomendacijas dėl Tinklo nuostatų vieningos struktūros.

Projektą sudaro 7 dalys, kuriose pateikiama informacija apie viešosios geležinkelių infrastruktūros 2022-2023 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatus, jų paskelbimą, aktualius kontaktus, pagrindines viešosios geležinkelių infrastruktūros technines ir funkcines savybes, sąlygas ir reikalavimus dėl prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo sąlygas ir procedūrą, Valdytojo teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimą ir veiklos įgyvendinimo taisykles ir priemones, bei priedai, kuriuose pateikiama informacija apie viešosios geležinkelių infrastruktūros charakteristikas, pateikiami dokumentų, reikalingų gauti prieigą prie viešosios geležinkelių infrastruktūros ir ja naudojantis, formos ir šablonai. 

Konsultavimosi pradžia - 2021 m. spalio 20 d., pastabas ir (arba) pasiūlymus prašome teikti iki 2021 m. lapkričio 16 d. el. paštu: [email protected]. Kontaktinio asmens duomenys, kilus klausimams: Jolita Čiūrienė, AB „LTG Infra" Infrastruktūros paslaugos Reguliuojamos paslaugos, vyriausioji specialistė tel. +370 623 68370, el. p: [email protected].

 

 

Atnaujinta 2021-12-07