Strategija ir rezultatai

„LTG Infra“ kuria draugišką gyventojams, verslui ir aplinkai geležinkelių infrastruktūrą, siekdama jungti žmones ir verslus tvaresnei ateičiai. 

Siekdama susitelkti į svarbiausius veiklos aspektus, „LTG Infra“ savo veiklą plėtoja šešiomis strateginėmis kryptimis: sklandų judėjimą užtikrinanti infrastruktūra, veiklos efektyvumas, verslo plėtra, žaliasis kursas, visapusiškas saugumas, stipri organizacinė kultūra. Strateginės kryptys pasirinktos atsižvelgiant į pasaulines tendencijas, vidinės ir išorinės veiklos veiksnių ir konkurencinės aplinkos analizę.

Įgyvendinusi ilgalaikę strategiją, „LTG Infra“ sukurs ir išplėtos naujos aukštos kokybės, geriausiai gyventojų, verslo ir valstybės poreikius atitinkančią geležinkelių infrastruktūrą, taip pat prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslo iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį įgyvendinimo.

Misija, vizija ir vertybės

Misija: jungiame žmones ir verslus tvaresnei ateičiai 

Vizija: būti transporto sistemos stuburu 

Vertybės yra mūsų sėkmės ir kultūros pagrindas

Atsakomybė: 

Darau, ką sakau.  
Žadu, ką galiu.  
Saugau save ir kitus.
Drąsiai įsipareigoju.
Man rūpi ateitis. 

Klientas: 

Girdžiu klientą.
Suprantu poreikius.
Išpildau kokybiškai.
 

Bendradarbiavimas: 

Drauge siekiame bendro tikslo. 
Atvirai komunikuoju.
Gerbiu ir palaikau. 

Tobulėjimas: 

Domiuosi naujovėmis.
Dalinuosi žiniomis ir patirtimi.  
Kryptingai augu ir keičiuosi. 

„LTG Infra“ ataskaitos

2023 m.

2022 m. 

2021 m. 

2020 m. 

2019 m.