Želdinių tvarkymas

„LTG Infra“, skirdama vis daugiau dėmesio aplinkai, vykdo želdinių įveisimo ir atkūrimo projektus. Bendrovės vykdomi apželdinimo projektai prisideda prie pagrindinio siekio – kurti tvarią infrastruktūrą, kuri mažins triukšmą gyventojams, gerins kraštovaizdį ir stiprins gamtinį karkasą. Projektai įgyvendinami glaudžiai bendradarbiaujant su bendruomenėmis. Atliekant šiuos darbus šalinami menkaverčiai, sausi ar intensyviai džiūstantys medžiai ir krūmai, keliantys grėsmę saugiam traukinių eismui. Jų vietoje, atsižvelgus į augavietes ir jų individualias savybes, sodinami nauji medžiai ir krūmai, kurie suformuoja saugią, akiai patrauklią, tankią žalią zoną.

2023 m. 

2022 m.