Asmenų, esančių šalia geležinkelio ar jį kertančių, sauga yra mūsų svarbiausias prioritetas, o švietimas – pagrindinė priemonė, skirta aukštam visuomenės sąmoningumo lygiui užtikrinti.