Naudojimasis geležinkelių infrastruktūra

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, vadovaudamasis teisės aktuose nustatytais reikalavimais, sudaro geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir remonto įmonėms vienodas, nediskriminacines prieigos prie infrastruktūros sąlygas ir kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų sąlygų naudojantis prieiga prie geležinkelių infrastruktūros – tiek ja naudojantis, tiek atliekant infrastruktūros rekonstrukcijos darbus